Comisia lansează o consultare publică privind performanța și impactul EU-OSHA, Eurofound, Cedefop, ETF

Image

© Brad Pict - stock.adobe.com

Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru a strânge date despre performanța și impactul mai larg a patru agenții descentralizate ale UE, și anume EU-OSHA, Eurofound, Cedefop și ETF, atât individual, cât și din perspectivă transversală.

Consultarea va completa studiul de evaluare efectuat în numele Comisiei Europene, aflat în curs de desfășurare, cu privire la eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată europeană a acestor agenții, pentru:

(i) a evalua performanța agențiilor în raport cu obiectivele și mandatele stabilite și (ii) a stabili dacă este nevoie să se modifice mandatul agențiilor.

Consultarea publică se adresează beneficiarilor și utilizatorilor serviciilor agențiilor, partenerilor sociali, cercetătorilor, cadrelor universitare, organizațiilor societății civile și autorităților publice de la nivel național, regional și local.

Consultarea publică este disponibilă aici în toate limbile oficiale și este deschisă până la 25 mai 2023.

Pentru a răspunde la consultarea publică, trebuie fie să vă conectați, fie să vă creați un cont. Acest lucru este explicat pe pagina principală a site-ului Comisiei „Exprimați-vă părerea”.

Aflați mai multe despre inițiativă