Teme de interes
21/11/2019

Agenții biologici la locul de muncă — ce probleme de sănătate cauzează și cum pot fi combătute cel mai bine?

© INSHT

Noul nostru raport face o evaluare a literaturii de specialitate despre anumite boli profesionale — cum sunt bolile infecțioase și alergiile — cauzate de agenți biologici. De asemenea, conține rezultatele unui sondaj efectuat în rândul experților și o evaluare a sistemelor utilizate de statele membre ale UE pentru supravegherea acestor boli și expuneri. Raportul face recomandări pentru îmbunătățirea practicilor de supraveghere, a strategiilor și politicilor de prevenție.

Lucrarea face parte dintr-un proiect de amploare, de combatere a bolilor profesionale la locurile de muncă din UE și de asigurare a unei mai bune prevenții.

Citiți evaluarea și rezumatul literaturii de specialitate despre agenții biologici și bolile profesionale