Automatizarea sarcinilor la locul de muncă în condiții de siguranță: un nou raport de studiu de caz comparativ

Image

© panuwat – stock.adobe.com

Utilizarea inteligenței artificiale (IA) și a roboticii pentru automatizarea sarcinilor periculoase sau repetitive la locul de muncă ca modalitate de protejare a lucrătorilor este în creștere. Pot exista însă și provocări pentru securitatea și sănătatea în muncă care trebuie luate în considerare sau noi riscuri care ar trebui abordate efectiv în aceste etape inițiale.

Pentru a face lumină asupra acestui subiect complex, EU-OSHA a publicat un raport de studiu de caz comparativ privind automatizarea robotică avansată. Raportul analizează aplicarea și impactul sistemelor bazate pe inteligență artificială și al roboților colaborativi inteligenți (coboți) în automatizarea sarcinilor la locul de muncă, cu accent pe asigurarea siguranței lucrătorilor.

În plus, o colecție de note de politică conexe explorează diferite aspecte: Provocările și oportunitățile în materie de SSM care decurg din punerea în aplicare, Recomandări pentru automatizarea sarcinilor cognitive, Recomandări pentru automatizarea sarcinilor fizice, Factori determinanți, obstacole și recomandări pentru implementare, Facilitarea acceptării organizaționale a sistemelor bazate pe IA.

Consultați concluziile seminarului nostru recent Robotica avansată și sisteme bazate pe inteligență artificială pentru automatizarea sarcinilor: Implicații pentru securitatea și sănătatea în muncă

Sunteți interesat de automatizarea sarcinilor? Fiți atent la viitoarea campanie „Locuri de muncă sigure și sănătoase în era digitală” - este unul dintre domeniile prioritare!

Consultați toate publicațiile despre robotica avansată și automatizarea sarcinilor