You are here

Teme de interes
18/05/2018

Sisteme de alertă și de santinelă în materie de SSM: au fost publicate concluziile atelierului

În cadrul proiectului generic al EU-OSHA privind bolile profesionale, atelierul pe tema „Sisteme de alertă și de santinelă pentru identificarea bolilor profesionale în Europa“ a reunit experți renumiți și factori de decizie politică din întreaga Europă pentru a discuta despre măsurile existente de alertă și santinelă descrise în analiza EU-OSHA. A fost subliniată, de asemenea, necesitatea utilizării acestora pentru a îmbunătăți supravegherea santinelă atât la nivelul statelor membre, cât și la nivelul UE, și importanța cooperării și schimbului de date în cadrul UE.

Au fost identificate și posibilități de colaborare între participanți, precum crearea unui glosar care să cuprindă date privind expunerile sau schimbul de rapoarte de caz și punerea în comun a cunoștințelor în ceea ce privește evaluarea asocierii cu munca prin intermediul platformei internaționale OccWatch (Occupational Diseases Sentinel Clinical Watch System).

Consultați rezumatul atelierului

Vizitați secțiunea noastră web privind sistemele de alertă și de santinelă în materie de SSM