Teme de interes

Back to highlights

IA pentru gestionarea lucrătorilor: riscuri și oportunități în materie de SSM

Image

Vector by fullvector - www.freepik.com

Utilizarea sistemelor de gestionare a lucrătorilor pe bază de inteligență artificială poate contribui la proiectarea de locuri de muncă și medii de muncă sănătoase și sigure, dar poate genera și riscuri pentru lucrători, cum ar fi intensificarea muncii, pierderea controlului asupra locului de muncă și dezumanizarea.

Un nou raport prezintă riscurile și oportunitățile sistemelor de gestionare a lucrătorilor pe bază de IA în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă. Raportul include o analiză a datelor statistice din sondajul ESENER 2019 și se bazează pe o analiză a literaturii de specialitate și pe interviuri cu experți în domeniu. În continuarea raportului general pe această temă, acesta explorează, și posibilele măsuri de prevenție, subliniind nevoia de abordări centrate pe om și a „prevenirii prin proiectare” pentru a asigura sănătatea, siguranța și starea de bine a lucrătorilor.

Două sinteze politice completează constatările și oferă recomandări pentru a contribui la abordarea riscurilor și a sugera măsuri de prevenție.

Citiți raportul și rezumatul Inteligența artificială în gestionarea lucrătorilor: implicații pentru securitatea și sănătatea în muncă

Consultați sintezele politice Inteligența artificială în gestionarea lucrătorilor: riscuri și oportunități și Inteligența artificială în gestionarea lucrătorilor: măsuri de prevenție

Consultați alte publicații despre noi forme de gestionare a lucrătorilor

Mai multe despre proiectul Digitalizarea muncii