Teme de interes

Back to highlights

Robotica și automatizarea avansată: care sunt dificultățile și oportunitățile pentru securitatea și sănătatea în muncă?

Image

Photo created by rawpixel.com for freepik

Automatizarea sarcinilor fizice prin roboți, coboți și inteligență artificială (IA) afectează locurile de muncă din multe sectoare. Această nouă culegere de publicații ale agenției prezintă diferite aspecte ale roboticii și automatizării avansate în legătură cu securitatea și sănătatea în muncă (SSM).

Raportul principal descrie diferitele tipuri de sarcini executate prin robotică avansată și explorează oportunitățile, dificultățile și riscurile în ceea ce privește efectele psihosociale, fizice și organizatorice asupra lucrătorilor și locurilor de muncă. Raportul conține și informații despre standardele de securitate și subliniază importanța unei analize precise a riscurilor și a formării utilizatorilor finali.

Citiți raportul și rezumatul Robotica și automatizarea avansată: implicații pentru securitatea și sănătatea în muncă

Trei sinteze de politici despre robotica și automatizarea avansată conțin lămuriri cu privire la Impactul asupra lucrătorilor, Riscuri și oportunități pentru securitatea și sănătatea în muncă și Considerații importante pentru interacțiunea umană și încredere

Consultați și alte publicații despre robotica avansată și inteligența artificială

Citiți despre seminarul Sistemele de IA și robotica avansată: atelier european, care a avut loc în septembrie 2021

Mai multe despre proiectul Digitalizarea muncii

Share this on: