You are here

Teme de interes
13/03/2017

Accidente, decese și probleme de sănătate la locul de muncă: surse de date ale costurilor pentru Europa

În fiecare an, accidentele de muncă au ca rezultat perioade lungi de absență de la locul de muncă și chiar decese. Mai mult, o proporție semnificativă a populației active a Europei suferă de una sau mai multe probleme de sănătate de natură profesională.

Ca un prim pas către estimarea costurilor la nivel european ale bolilor profesionale și ale accidentelor și deceselor la locul de muncă, EU-OSHA a elaborat un nou raport de evaluare a calității și a comparabilității datelor disponibile, care pot fi utilizate pentru determinarea acestor costuri. Deși au identificat lipsa unor date solide și fiabile în acest domeniu, autorii sugerează metode care să permită o estimare parțială a costurilor.

Citiți raportul integral

Consultați rezumatul raportului

Acces la datele generale