Teme de interes
25/01/2019

5 sisteme de alertă și de santinelă pentru detectarea noilor boli asociate muncii, explorate în detaliu

Fiecare articol descrie un sistem diferit, principalele sale caracteristici, metodele de raportare, mecanismele de detectare a noilor boli și riscuri asociate muncii, precum și mecanismele de alertare la diferite niveluri, costurile aferente și modul în care sunt utilizate datele culese pentru a fundamenta strategiile privind politicile și prevenirea. Interviurile desfășurate cu părțile interesate din cadrul acestor sisteme evidențiază factorii determinanți și obstacolele din calea implementării sistemelor, precum și modul în care abordarea fiecărui sistem poate fi transferată în alte țări.

Articolele au la bază raportul Abordări de tip alertă și santinelă pentru identificarea bolilor asociate muncii în UE, care analizează în detaliu 12 abordări diferite, cu factorii determinanți și obstacolele aferente, și care emite recomandări cu privire la implementarea acestor sisteme. Acest proiect demonstrează utilitatea sistemelor de alertă și de santinelă în completarea instrumentelor deja utilizate pentru monitorizarea bolilor profesionale cunoscute.

Citiți cele 5 articole

Prezentările rezumă constatările pentru specialiști și pentru publicul nespecialist

Aflați mai multe despre sistemele de alertă și de santinelă