Sondajul din 2024 realizat în rândul părților interesate arată un nivel ridicat de satisfacție față de activitatea EU-OSHA în ceea ce privește îmbunătățirea securității și sănătății în muncă.

Image

© Rudzhan- stock.adobe.com

În general, părțile interesate au exprimat o satisfacție semnificativă față de activitatea EU-OSHA, 87 % declarându-se mulțumite sau foarte mulțumite. Aprecierea se extinde la contribuțiile pe care EU-OSHA le aduce la securitatea și sănătatea în muncă (SSM): creșterea gradului de conștientizare a riscurilor în materie de SSM, creșterea gradului de conștientizare a soluțiilor la riscurile în materie de SSM și îmbunătățirea SSM la locul de muncă, între 85 % și 91 % din participanți răspunzând pozitiv.

În plus, părțile interesate recunosc relevanța și valoarea adăugată a activității EU-OSHA (83 %) și contribuția ei la crearea unei baze solide de dovezi prin furnizarea de date primare (88 %) și cercetare calitativă (88 %).

În plus, părțile interesate recunosc rolul pe care îl joacă EU-OSHA în prevenirea accidentelor și bolilor profesionale (85 %), în consolidarea dialogului social, a cooperării și a schimburilor (79 %) și în furnizarea de ajutor pentru identificarea viitoarelor provocări în materie de SSM și promovarea pregătirii (90 %).

Consultați toate rezultatele sondajului realizat în 2024 în rândul părților interesate