Teme de interes
16/07/2021

Țintele pentru 2020 au fost realizate, ajutăm la crearea unor locuri de muncă mai sigure și mai sănătoase pentru toată lumea

Într-un an cu totul special și cu ajutorul partenerilor săi, EU-OSHA a depășit țintele esențiale și și-a îndeplinit misiunea de a îmbunătăți securitatea și sănătatea în muncă (SSM) în toată Europa.

Raportul anual de activitate consolidat al agenției pentru 2020 detaliază modul în care EU-OSHA a răspuns efectiv la provocările create de COVID-19, producând resurse și ținând la curent toate părțile interesate cu privire la munca în condiții de siguranță și sănătate în timpul pandemiei.

Lansarea campaniei pentru locuri de muncă sigure și sănătoase 2020-2022 privind prevenirea afecțiunilor musculoscheletice și dezvoltarea instrumentelor online interactive de evaluare a riscurilor (OiRA) reprezintă doar câteva dintre celelalte metode prin care agenția a sprijinit prioritățile de politică ale UE și a ajutat întreprinderile să gestioneze SSM în 2020.

Consultați rezumatul și infograficul privind indicatorii-cheie de performanță pentru 2020

Pentru a afla în detaliu care sunt constatările, citiți întregul raport anual de activitate consolidat pentru 2020