Campania 2016-2017: Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

2016–17 Campaign: Healthy Workplaces for All Ages

Condițiile de muncă sigure și sănătoase pe toată durata vieții profesionale sunt benefice pentru lucrători, întreprinderi și societate în ansamblu. Acesta este mesajul principal al campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2016-2017.

Campania „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2016-2017 are patru obiective principale:

 1. să promoveze munca durabilă și îmbătrânirea sănătoasă încă de la începutul vieții profesionale;
 2. să prevină problemele de sănătate pe parcursul vieții profesionale;
 3. să ofere angajatorilor și lucrătorilor modalități de gestionare a securității și sănătății în muncă în contextul îmbătrânirii forței de muncă; și
 4. să încurajeze schimbul de informații și bune practici.

Motivele campaniei

De ce este atât de importantă campania?

Forța de muncă europeană îmbătrânește. Vârstele de pensionare cresc, iar viața profesională tinde să devină tot mai lungă.

Munca este benefică pentru sănătatea fizică și mentală, iar buna gestionare a securității și sănătății în muncă sporește productivitatea și eficiența. Schimbările demografice pot cauza probleme, dar asigurarea unei vieți profesionale durabile ajută la depășirea acestora.

Evenimentele campaniei

 • Lansarea campaniei: aprilie 2016
 • Săptămânile europene pentru securitate și sănătate în muncă: octombrie 2016 și 2017
 • Prezentarea Premiilor pentru bune practici din cadrul campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase”: aprilie 2017
 • Summitul „Locuri de muncă sigure și sănătoase”: noiembrie 2017

Există chiar multe alte evenimente, de amploare mai mică, pe durata campaniei. Contactați-ne pentru a afla informații despre ateliere, seminarii și oportunități de colaborare în rețea.

Cine poate participa? Cum vă puteți implica?

Campania este deschisă persoanelor, dar și organizațiilor de toate mărimile, din toate sectoarele, inclusiv întreprinderilor mici și mijlocii. Acestea pot fi, de exemplu:

 • cadre de conducere, supraveghetori și lucrători;
 • reprezentanți ai sindicatelor și ai departamentelor de sănătate și securitate;
 • profesioniști din domeniul SSM și al resurselor umane;
 • asociații profesionale; și
 • furnizori de instruire și formare;

Vă propunem:

 • să distribuiți materialele campaniei;
 • să organizați activități și evenimente;
 • să utilizați instrumentele de gestionare a vârstei;
 • să participați la Premiile pentru bune practici din cadrul campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase”;
 • să participați la Săptămânile europene pentru securitate și sănătate în muncă organizate în 2016 și 2017;
 • să deveniți partener oficial sau național de campanie;
 • să urmăriți campania pe Facebook, Twiter, LinkedIn și alte mijloace de comunicare socială.

Sfaturi practice

După lansarea oficială, în aprilie 2016, pe site-ul dedicat campaniei, www.healthy-workplaces.eu, vor fi disponibile mai multe resurse, cum ar fi:

 • rapoarte și studii de caz privind gestionarea SSM în contextul îmbătrânirii forței de muncă;
 • un ghid electronic practic privind gestionarea securității și sănătății în muncă în contextul îmbătrânirii forței de muncă;
 • prezentări PowerPoint, broșuri, afișe și alte materiale de campanie;
 • informații despre Premiile pentru bune practici din cadrul campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase”;
 • materiale infografice; și
 • videoclipuri animate.