Munca în condiții mai bune de securitate și sănătate la orice vârstă: instrument de vizualizare de date

Image

Acest instrument de vizualizare de date evidențiază principalele constatări ale unui proiect realizat de EU-OSHA la solicitarea Parlamentului European, cu scopul de a înțelege securitatea și sănătatea în muncă (SSM) în contextul îmbătrânirii forței de muncă din UE.

Oferă o prezentare vizuală accesibilă a datelor privind demografia, ocuparea forței de muncă, condițiile de muncă și sănătatea în contextul îmbătrânirii forței de muncă, precum și a securității și sănătății în muncă și a politicilor conexe legate de abordarea provocărilor.

Instrumentul este interactiv, iar utilizatorii pot:

  • să afle mai multe despre provocările pe care le presupune îmbătrânirea forței de muncă europene;
  • să verifice politicile, strategiile și programele existente din diferite state membre ale UE;
  • să examineze diversitatea demografică și socio-economică, precum și diferențele legate de sistemul de sănătate și de cel social, la nivelul a patru „grupuri de țări” europene și relevanța acesteia pentru evoluția politicii;
  • să folosească „profilurile de țară” în vederea comparării strategiilor de reabilitare și de securitate și sănătate în muncă raportate la îmbătrânirea forței de muncă din țara lor cu cele ale întregii Uniuni Europene și cu ale altor state din Europa.

Se pune la dispoziție un glosar de termeni utilizați frecvent, iar utilizatorii pot distribui instrumentul, de exemplu, pe Twitter și Facebook.

ACCESAȚI INSTRUMENTUL