Economia securității și sănătății în muncă - valoarea SSM pentru societate

Image

Instrumentul de vizualizare a datelor scoate în evidență principalele constatări ale unui proiect desfășurat de Organizația Internațională a Muncii (OIM), Ministerul Afacerilor Sociale și al Sănătății din Finlanda (MSAH), Institutul pentru Sănătatea Muncii din Finlanda (FIOH), Institutul WSH din Singapore, Comisia Internațională pentru Sănătate în Muncă (ICOH) și de EU-OSHA pentru a elabora estimări actualizate privind vătămările și îmbolnăvirile profesionale la nivel mondial. Statisticile se bazează pe date existente la nivel internațional, în special pe surse ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și pe surse OIM.

Calculul se face pe baza DALY (disability adjusted life years - ani de viață ajustați pentru dizabilitate) ca măsură de sănătate pentru vătămări și îmbolnăviri profesionale. Aceste estimări sunt prezentate împreună cu OIM la al XXI-lea Congres mondial pentru securitate și sănătate în muncă de la Singapore din septembrie 2017.

Instrumentul prezintă într-un mod accesibil vizual date despre costurile pe care le reprezintă vătămările și îmbolnăvirile profesionale pentru societate, în toate regiunile lumii, cu date mai specifice la nivelul statelor membre ale UE. Costurile pentru societate sunt prezentate în termeni monetari și ca procent din Produsul Intern Brut (PIB). În plus, este prezentată distribuția DALY la nivelul UE în rândul principalelor cauze profesionale (cancer, boli cardiovasculare, afecțiuni și vătămări musculo-scheletice).

Se oferă un glosar al termenilor frecvent utilizați și o descriere amănunțită a metodelor folosite.

Accesați instrumentul de vizualizare