Rețeaua întreprinderilor europene

Rețeaua întreprinderilor europene

Rețeaua întreprinderilor europene

Rețeaua întreprinderilor europene (EEN) oferă sprijin întreprinderilor pentru inovare și creștere la scară internațională. Este cea mai mare rețea de sprijin din lume pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), cu ambiții internaționale.

Rețeaua este activă la nivel mondial. Aceasta reunește experți din organizațiile membre care sunt renumiți pentru excelența lor în sprijinirea întreprinderilor.

Proiectul de parteneriate de comunicare (CPP) urmărește să sensibilizeze IMM-urile cu privire la importanța SSM și să le faciliteze accesul lor la informații practice și contacte utile la nivel național și regional, inclusiv la reuniuni ale parteneriatelor naționale, pachete de sensibilizare și alte activități, cum ar fi premiile pentru SSM ale EEN.

Membrii EEN se numără printre principalii parteneri care ajută EU-OSHA să-și atingă obiectivele, alături de Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW), Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA) și punctele focale naționale ale EU-OSHA.

Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri:

Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW) este serviciul Comisiei Europene responsabil de realizarea pieței interne a bunurilor și serviciilor, de contribuția la transformarea UE într-o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, de stimularea spiritului antreprenorial și a creșterii economice prin reducerea sarcinii administrative pentru întreprinderile mici, de facilitarea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și sprijinirea accesului întreprinderilor din UE la piețele mondiale, precum și de elaborarea de politici privind protecția și asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, coordonarea poziției UE și a negocierilor în cadrul sistemului internațional al drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) și oferirea de asistență inovatorilor pentru utilizarea în mod eficace a drepturilor de PI.

Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA):

 

Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA) a fost înființată la 1 aprilie 2021 cu scopul de a consolida inovarea pe piața unică, prin crearea de sinergii puternice pentru a sprijini redresarea economiei europene și gruparea într-o singură agenție a tuturor activităților Consiliului European pentru Inovare (CEI) și a programelor legate de IMM-uri.

Agenția este responsabilă chiar de elaborarea și punerea în aplicare a Consiliului European pentru Inovare și gestionează alte programe ale UE în domenii precum sprijin pentru IMM-uri, ecosisteme de inovare, piața unică, politica de protecție a consumatorilor și investiții interregionale pentru inovare. 

Ambasadorii pentru securitate și sănătate în muncă ai Rețelei întreprinderilor europene și rolul lor

Premiul pentru securitate și sănătate în muncă al Rețelei întreprinderilor europene

Din 2009, EEN cooperează cu EU-OSHA în vederea creșterii gradului de sensibilizare cu privire la SSM în rândul IMM-urilor și al microîntreprinderilor. Pentru realizarea acestei sarcini, EEN numește ambasadori pentru SSM la nivel de țară. Rolul lor constă în coordonarea activităților, promovarea SSM în rândul IMM-urilor la nivel național și raportarea către EU-OSHA o dată pe an cu privire la activitățile lor în materie de SSM.

În 2021, programul a fost extins la șase țări din afara UE [și anume, țări care au primit asistență financiară în cadrul Instrumentului UE de asistență pentru preaderare (IPA): Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia)] și au fost numiți ambasadorii IPA pentru SSM ai EEN.

Consultați lista completă a ambasadorilor pentru SSM ai EEN

În cadrul CPP, rolul Grupului de lucru pentru parteneriate de comunicare, care este alcătuit din trei puncte focale naționale, trei ambasadori pentru SSM ai EEN și reprezentanți ai EU-OSHA, DG GROW și EISMEA, este, în principal, acela de a oferi consiliere strategică și de specialitate cu privire la punerea în aplicare și monitorizarea strategiei privind parteneriatele de comunicare ale EU-OSHA.

Premiul pentru securitate și sănătate în muncă al Rețelei întreprinderilor europene

În cadrul campaniei agenției „Locuri de muncă sigure și sănătoase”, premiul pentru SSM al EEN urmărește creșterea gradului de sensibilizare și promovarea SSM în IMM-uri. Membrii EEN din cele 27 de state membre, precum și din Islanda, Liechtenstein și Norvegia, dar și din țările IPA sunt invitați să-și propună spre recunoaștere toate proiectele care au ca scop să promoveze o mai bună securitate și sănătate în muncă în IMM-uri și care se încadrează într-una din următoarele categorii: activități și evenimente de promovare a SSM, creare de rețele și comunicări și publicații tipărite și online.

2013 | 2014/15 | 2016/17 | 2018/19 2020/21