Cariere

În cadrul EU-OSHA, personalul se bucură de un mediu de lucru stimulant și multinațional. Sediul nostru este situat în Bilbao, oraș cu viață culturală intensă.

În cadrul EU-OSHA există diferite profiluri, dar toți angajații noștri – de la manageri de proiect la responsabili cu comunicarea și administratori – au competențele, pasiunea și entuziasmul de care este nevoie pentru a face din Europa un loc mai sigur, mai sănătos și mai productiv pentru desfășurarea activităților profesionale.

Aflați mai multe despre oportunitățile de angajare în instituțiile Uniunii Europene pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO).

 

Who we employ

Pot candida pentru un loc de muncă la EU-OSHA cetățenii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum și cetățenii Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei (părți la Acordul privind SEE).

EU-OSHA este un angajator care respectă egalitatea de șanse. Agenția acceptă cereri de candidatură fără să facă deosebiri pe criterii de gen, culoare, origine rasială, etnică sau socială, particularități genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, cetățenie, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen.

Reserve lists

Listele de rezervă sunt alcătuite din candidați care au promovat cu succes o procedură de selecție pentru posturi specifice (vezi „Posturi vacante – Finalizate”).

Listele de rezervă sunt valabile o anumită perioadă de timp și pot fi prelungite. Candidaților de pe lista (listele) de rezervă valabile li se poate oferi un loc de muncă în conformitate cu nevoile agenției.

Pentru unele posturi, EU-OSHA poate să folosească baza de date EPSO.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Agenția primește candidaturi ca răspuns la anunțuri de angajare sau de stagiu specifice, dar nu acceptă candidaturi spontane.

Prin urmare, nu confirmăm primirea și nu răspundem la candidaturi spontane sau la cereri de stagiu.

Data Protection and Legal Remedies

1. PROTECȚIA DATELOR

EU-OSHA respectă confidențialitatea candidaților săi și le prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725. Aceste dispoziții se aplică în special în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea datelor respective. Datele cu caracter personal pe care EU-OSHA le solicită candidaților în contextul unei proceduri de selecție vor fi prelucrate în conformitate cu declarația privind protecția datelor referitoare la procedurile de selecție și de recrutare.

Candidaților li se acordă acces la toate datele lor personale prelucrate în cadrul unei proceduri de selecție. În special, persoanele vizate ar trebui să primească acces la rezultatele evaluării lor din toate etapele procedurii de selecție (preselecția, interviul și testele scrise), cu excepția cazului în care se poate aplica excepția prevăzută la articolul 6 din anexa III la Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

În acest caz este posibil să nu se dea acces nici la datele comparative referitoare la alți candidați (rezultate comparative), nici la opiniile individuale ale membrilor comitetului de selecție.

2. CĂI DE ATAC LEGALE

Candidați neadmiși la procedura de selecție

Cererea de reexaminare

Un candidat care consideră că s-a comis o eroare în legătură cu neadmiterea sa la o anumită procedură de selecție (de exemplu, candidatul nu îndeplinește criteriile de eligibilitate menționate în anunțul de post vacant) poate solicita reexaminarea candidaturii sale, trimițând, în termen de 5 zile calendaristice (care începe să curgă la o lună de la data limită de depunere a candidaturilor), o cerere de reexaminare, menționând numărul procedurii de selecție în cauză, adresată președintelui comitetului de selecție, de preferință prin e-mail la adresa recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Comitetul de selecție va reexamina candidatura și va comunica decizia sa candidatului, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

Reclamații

În cazul în care comitetul de selecție confirmă decizia inițială de neadmitere a candidatului la procedura de selecție, acesta poate depune o reclamație în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, adresată directorului executiv al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, de preferință prin e-mail la adresa recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Reclamația trebuie depusă în termen de trei luni de la primirea notificării deciziei adresate candidatului. Directorul executiv informează candidatul cu privire la decizia sa motivată în termen de patru luni de la data depunerii reclamației. Dacă, la sfârșitul acestei perioade, nu se primește niciun răspuns la reclamație, se consideră că aceasta constituie o decizie implicită de respingere, împotriva căreia se poate depune o contestație în conformitate cu articolul 91 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Dacă reclamația este respinsă, candidatul poate formula o acțiune în temeiul articolului 270 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 91 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, la:

The General Court of the European Union   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

De asemenea, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în temeiul articolului 228 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în conformitate cu condițiile prevăzute în Decizia Parlamentului European din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (JO L 113, 04.05.1994).

Această plângere se trimite la adresa:

European Ombudsman   
1 Avenue du Président Robert Schuman   
CS 30403   
F-67001 Strasbourg Cedex

De reținut că plângerile adresate Ombudsmanului European nu au ca efect suspendarea termenului menționat la articolul 90 alineatul (2) și la articolul 91 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene. De asemenea, trebuie reținut că, înainte de a depune o plângere la Ombudsman, candidații trebuie să fi depus o plângere la EU-OSHA în temeiul articolului 90 alineatul (2) și să fi primit un răspuns negativ.

Candidați admiși la procedura de selecție, dar respinși într-o etapă ulterioară

Candidații care au fost admiși la procedura de selecție, dar care au fost respinși într-o etapă ulterioară, de exemplu, candidații care nu au fost invitați la interviuri/teste, candidații care nu au promovat în etapa de testare/interviu și, în cele din urmă, candidații care nu au fost incluși pe lista de rezervă nu pot solicita reexaminarea deciziei Comitetului de selecție de a-i exclude din procedura de selecție, dar se pot prevala de procedurile prevăzute la articolul 90 alineatul (2) și la articolul 91 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene. Candidații pot, de asemenea, să depună o plângere la Ombudsmanul European, după cum s-a explicat mai sus.

Dacă reclamația este respinsă, candidatul poate formula o acțiune în temeiul articolului 270 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 91 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, la:

The General Court of the European Union   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Enquiries

Pentru a solicita informații, contactați departamentul de resurse umane la: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu