Rapoarte de evaluare ale EU-OSHA

Pentru a îmbunătăți procesul decizional, EU-OSHA efectuează atât evaluări ex ante, cât și evaluări ex post, în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar. Evaluările sunt implementate pentru a se stabili dacă activitatea Agenției este sustenabilă și relevantă pentru utilizatori și dacă obiectivele au fost îndeplinite.

Evaluările se efectuează pe baza unui program multianual de evaluare care este aliniat la ciclul de programare multianual.

O evaluare generală a agenției și a performanței acesteia este efectuată de un contractant extern o dată la cinci ani. Aceasta documentează rezultatele realizate de Agenție.

Mai jos găsiți linkuri către rapoartele generale de evaluare ale Agenției și informații legate de performanță.

Evaluări generale ale EU-OSHA

Indicatori-cheie de performanță și principalele rezultate ale evaluărilor

Rezultate din 2015 Rezultate din 2016 Rezultate din 2017

Rezultatele sondajului în rândul părților interesate

EU-OSHA realizează cu regularitate sondaje în rândul părților interesate pentru a primi feedback cu privire la activitățile sale. Consultați principalele rezultate și constatări:

Sondajul EU-OSHA privind nivelul de satisfacție al părților interesate din 2018


Prezentarea este disponibilă și în limbile:

Franceză

Germană

Italiană

Spaniolă