You are here

Președinția bulgară a Uniunii Europene


BG-logo-2017Președinția Consiliului Uniunii Europene este împărțită între guvernele celor 28 de state membre, fiind transferată de la un stat membru la altul o dată la șase luni, la data de 1 ianuarie și 1 iulie a fiecărui an. Mandatul președinției aduce cu sine o responsabilitate importantă: în perioada respectivă, statul membru care deține președinția prezidează reuniunile Consiliului Uniunii Europene, unul dintre principalele organisme decizionale ale UE. În plus, președinției îi revine responsabilitatea de a asigura conlucrarea armonioasă a statelor membre, de a negocia compromisuri atunci când este necesar, precum și de a acționa întotdeauna în interesul Uniunii Europene în ansamblul său.

Programul lucrărilor președinției este asumat în comun de câte trei state membre („trioul de președinții”) pentru o perioadă de 18 luni. Președinția stabilește obiectivele detaliate pe care urmărește să le atingă în perioada mandatului său și, împreună cu ceilalți membri ai trioului, stabilește obiectivele pe termen mai lung care nu ar putea fi atinse, în mod realist, în doar șase luni.

Bulgaria a preluat președinția la data de 1 ianuarie 2018. Actualul trio de președinții (Estonia, Bulgaria și Austria) va continua să pună în aplicare programul său comun pe 18 luni.

Președinția bulgară va pune accentul pe:

  • Consens, prin sporirea securității cetățenilor UE și prin gestionarea eficace a migrației.
  • Competitivitate, prin concentrarea asupra consolidării pieței unice.
  • Coeziune, prin investiții în creștere economică și în locuri de muncă, pentru a asigura unitate și solidaritate.

Vizitați site-ul președinției bulgare

Urmăriți materialul video „Ce este și cum funcționează președinția Consiliului?”