You are here

Președinția estonă a Uniunii Europene


EE-logo-2017Președinția Consiliului Uniunii Europene este împărțită între guvernele celor 28 de state membre, fiind transferată de la un stat membru la altul o dată la șase luni, la data de 1 ianuarie și 1 iulie a fiecărui an. Mandatul președinției aduce cu sine o responsabilitate importantă: în perioada respectivă, statul membru care deține președinția prezidează reuniunile Consiliului Uniunii Europene, unul dintre principalele organisme decizionale ale UE. În plus, președinției îi revine responsabilitatea de a asigura conlucrarea armonioasă a statelor membre, de a negocia compromisuri atunci când este necesar, precum și de a acționa întotdeauna în interesul Uniunii Europene în ansamblul său.

Programul lucrărilor președinției este asumat în comun de câte trei state membre („trioul de președinții”) pentru o perioadă de 18 luni. Președinția stabilește obiectivele detaliate pe care urmărește să le atingă în perioada mandatului său și, împreună cu ceilalți membri ai trioului, stabilește obiectivele pe termen mai lung care nu ar putea fi atinse, în mod realist, în doar șase luni.

Un nou trio de președinții își începe mandatul la 1 iulie 2017. Estonia va deține primul mandat al președinției Consiliului, în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2017, fiind urmată de Bulgaria și Austria. Aceste state vor lucra împreună în vederea punerii în aplicare a programului lor comun stabilit pentru o perioadă de 18 luni.

Prioritățile președinției estone sunt:

  • să promoveze economia deschisă și inovatoare a Europei prin crearea unui mediu de afaceri care sprijină creșterea bazată pe cunoaștere și competitivitatea;
  • să mențină siguranța și securitatea Europei;
  • să consolideze Europa digitală și să încurajeze fluxul liber de date;
  • să asigure o creștere durabilă și favorabilă incluziunii în Europa;
  • să găsească soluții pentru dificultățile create de natura muncii în continuă schimbare — punând accentul pe drepturile lucrătorilor, dezvoltarea competențelor și accesul la piața muncii pentru toți.

Vizitați site-ul președinției estone

Urmăriți materialul video „Ce este președinția Consiliului și cum funcționează?”