Președinția croată a Uniunii Europene

Președinția Consiliului Uniunii Europene este împărțită între guvernele celor 28 de state membre, fiind transferată de la un stat membru la altul o dată la șase luni, la data de 1 ianuarie și 1 iulie a fiecărui an. Mandatul președinției aduce cu sine o responsabilitate importantă: în perioada respectivă, statul membru care deține președinția prezidează reuniunile Consiliului Uniunii Europene, unul dintre principalele organisme decizionale ale UE. În plus, președinției îi revine responsabilitatea de a asigura conlucrarea armonioasă a statelor membre, de a negocia compromisuri atunci când este necesar, precum și de a acționa întotdeauna în interesul Uniunii Europene în ansamblul său.

Programul lucrărilor președinției este asumat în comun de câte trei state membre („trioul de președinții”) pentru o perioadă de 18 luni. Președinția stabilește obiectivele detaliate pe care urmărește să le atingă în perioada mandatului său și, împreună cu ceilalți membri ai trioului, stabilește obiectivele pe termen mai lung care nu ar putea fi atinse, în mod realist, în doar șase luni.

La 1 ianuarie 2020, Croația preia președinția Consiliului Uniunii Europene. Urmând după România și Finlanda, își propune să atingă obiectivele prevăzute în programul comun al trio-ului.

Sub sloganul „O Europă puternică într-o lume a provocărilor”, prioritățile pentru președinția de șase luni a Croației sunt: o Europă care se dezvoltă, o Europă care unește, o Europă care protejează și o Europă influentă.

Președinția croată se aliniază cu noua agendă strategică a Consiliului European pentru 2019-2024 și cu orientările politice pentru noua Comisie Europeană.

Președinția se concentrează pe consolidarea agendei de digitalizare și pe sprijinirea competitivității industriei europene și a întreprinderilor mici și mijlocii. Promovarea egalității între femei și bărbați, împreună cu capacitarea femeilor în societate și pe piața muncii și crearea de oportunități mai bune pentru tineri sunt obiective suplimentare de realizat.

Președinția croată și-a declarat angajamentul de a consolida Pilonul european al drepturilor sociale. Pilonul urmărește să se asigure că toți cetățenii UE au acces la o gamă largă de drepturi, între care asistență medicală, condiții de muncă și salarii corecte, învățare pe tot parcursul vieții și un bun echilibru între viața familială și cea profesională.

Vizitați site-ul președinției croate a Uniunii Europene

Urmăriți materialul video „Ce este președinția Consiliului și cum funcționează”