Președinția Consiliului UE

Președinția Consiliului Uniunii Europene este asigurată de guvernele statelor membre, fiind transferată de la un stat membru la altul o dată la șase luni, la data de 1 ianuarie și 1 iulie a fiecărui an. Mandatul președinției presupune o responsabilitate importantă: pe perioada sa, statul membru care deține președinția conduce reuniunile Consiliului UE, unul dintre principalele organismele de decizie ale Uniunii Europene. În plus, președinției îi revine responsabilitatea de a asigura conlucrarea armonioasă a statelor membre, de a negocia compromisuri atunci când este necesar, precum și de a acționa întotdeauna în interesul Uniunii Europene în ansamblul său.

Programul de activitate al președinției este asumat în comun de câte trei state membre („trioul de președinții”) pentru o perioadă de 18 luni. Președinția stabilește obiectivele detaliate pe care intenționează să le îndeplinească în perioada mandatului său și, împreună cu ceilalți membri ai trioului, stabilește obiective pe termen mai lung care nu ar putea fi atinse, în mod realist, în numai șase luni.

Vizitați site-ul Consiliului UE pentru mai multe informații despre președinția actuală.