Președinția germană a Uniunii Europene

Președinția Consiliului Uniunii Europene este împărțită între guvernele celor 28 de state membre, fiind transferată de la un stat membru la altul o dată la șase luni, la data de 1 ianuarie și 1 iulie a fiecărui an. Mandatul președinției aduce cu sine o responsabilitate importantă: în perioada respectivă, statul membru care deține președinția prezidează reuniunile Consiliului Uniunii Europene, unul dintre principalele organisme decizionale ale UE. În plus, președinției îi revine responsabilitatea de a asigura conlucrarea armonioasă a statelor membre, de a negocia compromisuri atunci când este necesar, precum și de a acționa întotdeauna în interesul Uniunii Europene în ansamblul său.

Programul lucrărilor președinției este asumat în comun de câte trei state membre („trioul de președinții”) pentru o perioadă de 18 luni. Președinția stabilește obiectivele detaliate pe care urmărește să le atingă în perioada mandatului său și, împreună cu ceilalți membri ai trioului, stabilește obiectivele pe termen mai lung care nu ar putea fi atinse, în mod realist, în doar șase luni.

La 1 iulie 2020, Germania va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Germania este prima din noul trio și cooperează îndeaproape cu Portugalia și cu Slovenia, care vor prelua pe rând ștafeta în 2021.

Principalele priorități ale președinției germane sunt, bineînțeles, sprijinirea Europei în combaterea pandemiei de coronavirus și redresarea economică în urma consecințelor acesteia. Schimbările climatice și transformarea digitală rămân însă de asemenea pe agendă.

Alte probleme care vor fi abordate sunt următoarele:

  • politicile industriale și întreprinderile mici și mijlocii;
  • sporirea măsurilor de protecție pentru lucrătorii sezonieri și pentru cei cu venituri mici;
  • promovarea unor schimbări echitabile din punct de vedere social la nivelul economiei, al societății și al pieței muncii din Europa;
  • și promovarea Foii de parcurs privind agenții cancerigeni, un plan de acțiune care are ca scop sensibilizarea și schimbul de bune practici pentru a preveni sau a reduce substanțele cancerigene la locul de muncă.

Pe lângă cooperarea cu partenerii din cadrul trioului, președinția germană colaborează strâns cu Comisia Europeană. Prioritățile Comisiei sunt stabilite în cadrul programului de lucru modificat pentru 2020 și în cadrul planului de redresare în urma pandemiei de coronavirus.

Vizitați site-ul președinției germane a Uniunii Europene

Urmăriți materialul video „Ce este președinția Consiliului și cum funcționează?”