You are here

Președinția austriacă a Uniunii Europene


BG-logo-2017Președinția Consiliului Uniunii Europene este împărțită între guvernele celor 28 de state membre, fiind transferată de la un stat membru la altul o dată la șase luni, la data de 1 ianuarie și 1 iulie a fiecărui an. Mandatul președinției aduce cu sine o responsabilitate importantă: în perioada respectivă, statul membru care deține președinția prezidează reuniunile Consiliului Uniunii Europene, unul dintre principalele organisme decizionale ale UE. În plus, președinției îi revine responsabilitatea de a asigura conlucrarea armonioasă a statelor membre, de a negocia compromisuri atunci când este necesar, precum și de a acționa întotdeauna în interesul Uniunii Europene în ansamblul său.

Programul lucrărilor președinției este asumat în comun de câte trei state membre („trioul de președinții”) pentru o perioadă de 18 luni. Președinția stabilește obiectivele detaliate pe care urmărește să le atingă în perioada mandatului său și, împreună cu ceilalți membri ai trioului, stabilește obiectivele pe termen mai lung care nu ar putea fi atinse, în mod realist, în doar șase luni.

Austria va deține președinția începând cu 1 iulie 2018. Actualul trio de președinții (Estonia, Bulgaria și Austria) va continua să pună în aplicare programul său pe 18 luni.

„Președinția ecologică” a Austriei va promova sustenabilitatea și se va axa pe aspecte mai extinse precum:

  • securitate și migrație;
  • asigurarea prosperității și competitivității prin digitalizare;
  • stabilitate în țările învecinate.

În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, obiectivul Președinției austriece este de a finaliza negocierile privind modificarea Directivei privind agenții cancerigeni pentru că, în continuare, cancerul este principala cauză a mortalității profesionale în UE.

EU-OSHA participă la conferința „Reducerea numărului de cazuri de cancer profesional în UE – o problemă partajată cu soluții comune” organizată în perioada 24-25 septembrie. Obiectivul este de a spori gradul de conștientizare privind riscurile generate de expunerea la agenți cancerigeni la locul de muncă și schimbul de bune practici în cadrul campaniei sale „ Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanțelor periculoase” și „Foaia de parcurs privind agenții cancerigeni”.

Vizitați site-ul Președinției austriece

Urmăriți materialul video „Ce este și cum funcționează președinția Consiliului?”