Președinția finlandeză a Uniunii Europene


Președinția Consiliului Uniunii Europene este împărțită între guvernele celor 28 de state membre, fiind transferată de la un stat membru la altul o dată la șase luni, la data de 1 ianuarie și 1 iulie a fiecărui an. Mandatul președinției aduce cu sine o responsabilitate importantă: în perioada respectivă, statul membru care deține președinția prezidează reuniunile Consiliului Uniunii Europene, unul dintre principalele organisme decizionale ale UE. În plus, președinției îi revine responsabilitatea de a asigura conlucrarea armonioasă a statelor membre, de a negocia compromisuri atunci când este necesar, precum și de a acționa întotdeauna în interesul Uniunii Europene în ansamblul său.

Programul lucrărilor președinției este asumat în comun de câte trei state membre („trioul de președinții”) pentru o perioadă de 18 luni. Președinția stabilește obiectivele detaliate pe care urmărește să le atingă în perioada mandatului său și, împreună cu ceilalți membri ai trioului, stabilește obiectivele pe termen mai lung care nu ar putea fi atinse, în mod realist, în doar șase luni.

La 1 iulie 2019, Finlanda preia președinția Consiliului Uniunii Europene. Fiind cea de a doua din actualul trio, aceasta colaborează cu România și Croația pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în programul comun.

Una dintre principalele priorități ale președinției o reprezintă realizarea unei Uniuni Europene competitive și favorabile incluziunii sociale. Europa trebuie să rezolve problemele legate de îmbătrânirea populației și de competiția globală prin măsuri durabile, menite să sporească productivitatea și competitivitatea. În același timp, trebuie adoptată o abordare coerentă pentru dezvoltarea în continuare a Pilonului european al drepturilor sociale, în vederea obținerii unor rezultate vizibile pentru cetățeni.

În plus, UE are nevoie de o strategie amplă în materie de învățare continuă, care să fie orientată spre viitor și care să aibă în vedere transformarea muncii și digitalizarea. O altă măsură esențială pentru a maximiza disponibilitatea lucrătorilor calificați este creșterea nivelului de participare a femeilor pe piața muncii. UE și statele membre trebuie să depună în continuare eforturi pentru promovarea egalității de gen pe plan profesional, a echilibrului între carieră și viața de familie și a salarizării egale. De asemenea, în Europa este necesară promovarea unor cariere profesionale mai lungi prin îmbunătățirea securității și sănătății în muncă, a politicilor de sănătate publică și a sistemelor de lucru cu timp parțial.

Președinția finlandeză și-a declarat susținerea pentru Foaia de parcurs privind agenții cancerigeni, un program la care a contribuit și EU-OSHA și care sporește gradul de conștientizare a riscurilor expunerii la agenți cancerigeni la locul de muncă și încurajează schimbul de bune practici. Președinția găzduiește o conferință numită „Împreună pentru eliminarea cancerului profesional” în zilele de 27 și 28 noiembrie.

Vizitați site-ul președinției finlandeze a UE

Urmăriți materialul video „Ce este și cum funcționează președinția Consiliului?'