You are here

Președinția română a Uniunii Europene


Președinția Consiliului Uniunii Europene este împărțită între guvernele celor 28 de state membre, fiind transferată de la un stat membru la altul o dată la șase luni, la data de 1 ianuarie și 1 iulie a fiecărui an. Mandatul președinției aduce cu sine o responsabilitate importantă: în perioada respectivă, statul membru care deține președinția prezidează reuniunile Consiliului Uniunii Europene, unul dintre principalele organisme decizionale ale UE. În plus, președinției îi revine responsabilitatea de a asigura conlucrarea armonioasă a statelor membre, de a negocia compromisuri atunci când este necesar, precum și de a acționa întotdeauna în interesul Uniunii Europene în ansamblul său.

Programul lucrărilor președinției este asumat în comun de câte trei state membre („trioul de președinții”) pentru o perioadă de 18 luni. Președinția stabilește obiectivele detaliate pe care urmărește să le atingă în perioada mandatului său și, împreună cu ceilalți membri ai trioului, stabilește obiectivele pe termen mai lung care nu ar putea fi atinse, în mod realist, în doar șase luni.

Perioada mandatului noului trio de președinții începe la 1 ianuarie 2019. România va deține primul mandat al președinției Consiliului în perioada 1 ianuarie - 30 iunie, fiind urmată de Finlanda și de Croația. Cele trei țări vor colabora pentru punerea în aplicare a programului lor comun cu o durată de 18 luni.

Prioritățile președinției române sunt plasarea nevoilor cetățenilor europeni în prim-planul activităților sale și punerea accentului pe chestiuni mai ample privind:

  • inovarea, dezvoltarea durabilă, ocuparea forței de muncă și drepturile sociale;
  • menținerea unei Europe sigure și securizate;
  • consolidarea poziției Europei la nivel mondial;
  • promovarea valorilor comune ale Europei, inclusiv justiția socială, democrația, respectul și toleranța.

Prioritățile se bazează pe obiectivele Comisiei, precum și pe aspecte identificate de precedentul trio de președinții (Estonia, Bulgaria și Austria). Fiecare stat are totodată posibilitatea de a pune accentul pe temele pe care le consideră în mod special relevante.

Vizitați site-ul președinției române

Urmăriți materialul video „Ce este și cum funcționează președinția Consiliului?”