Raportul anual de activitate consolidat

Una dintre modalitățile prin care EU-OSHA asigură caracterul transparent și responsabil al activității sale este publicarea unui raport anual consolidat privind activitățile și realizările sale.

Pentru fiecare exercițiu financiar, directorul executiv al EU-OSHA întocmește un raport privind munca și activitățile agenției. Raportul urmărește structura programului anual de lucru cuprins în documentul unic de programare, prezentând situația realizării activităților și a obiectivelor importante evidențiate în plan. De asemenea, raportul analizează resursele folosite pentru realizarea obiectivelor agenției. 

Raportul anual de activitate consolidat îndeplinește și funcția de raport de gestiune al directorului executiv, referindu-se, de exemplu, la punerea în aplicare a cadrului de control intern, inclusiv la rezultatele auditurilor interne și externe, rezultatele legate de sistemele de evaluare externă și de indicatorii de performanță, precum și informații financiare și privind resursele umane.

Consiliul de administrație al EU-OSHA analizează și evaluează raportul de activitate. Acesta este un pas important în procesul de evaluare a modului în care agenția execută bugetul anual (procesul de descărcare de gestiune, în care sunt implicate Parlamentul European și Consiliul European).

Pentru a consulta rapoartele anuale de activitate consolidate pentru anii precedenți, accesați pagina noastră de publicații.