Raportul anual de activitate

Una dintre modalitățile prin care EU-OSHA asigură transparența și responsabilitatea activității sale este publicarea rapoartelor anuale privind activitățile și realizările sale.

Pentru fiecare exercițiu financiar, directorul executiv al EU-OSHA întocmește un raport privind munca și activitățile agenției. Raportul urmează structura programului anual de lucru cuprins în documentul de programare, prezentând stadiul de realizare a activităților și a obiectivelor importante prevăzute în plan. De asemenea, raportul analizează resursele folosite pentru realizarea obiectivelor agenției. 

Raportul anual de activitate are și funcția unui raport de gestiune al directorului executiv, vizând, de exemplu, punerea în aplicare a cadrului de control intern, inclusiv rezultatele auditurilor interne și externe, rezultatele sistemelor de evaluare externă și ale indicatorilor de performanță, precum și informații financiare și privind resursele umane.

Consiliul de administrație al EU-OSHA analizează și evaluează raportul de activitate. Acesta este un pas important în procesul de evaluare a măsurii în care agenția a executat bugetul anual (procesul de descărcare de gestiune la care participă Parlamentul European și Consiliul).