Rapoarte anuale

Raport anual de activitate

În fiecare exercițiu financiar, directorul EU-OSHA elaborează un raport cu privire la activitatea agenției pe parcursul anului anterior. Acesta urmărește structura programului anual de lucru cuprins în documentul de programare, prezentând situația realizării activităților și a obiectivelor importante evidențiate în plan. De asemenea, raportul analizează resursele folosite pentru realizarea obiectivelor Agenției. 

De asemenea, raportul anual de activitate are și rolul unui raport de gestiune al directorului, vizând, de exemplu, punerea în aplicare a standardelor de control intern.

Consiliul de conducere al EU-OSHA analizează și evaluează raportul de activitate. Acesta este un pas important în procesul de evaluare a măsurii în care agenția și-a pus în aplicare bugetul anual (procesul de descărcare de gestiune).

Fiecare raport de activitate include o declarație de asigurare, în care directorul declară că:

  • raportul oferă o imagine fidelă și corectă;
  • sistemele existente oferă garanțiile necesare cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor financiare;
  • nu au fost omise informații semnificative din raport.

Raportul anual

În conformitate cu Regulamentul de instituire a EU-OSHA, Consiliul de conducere are obligația de a adopta raportul anual general privind activitățile EU-OSHA și de a-l transmite cel târziu până la 15 iunie Parlamentului European, Comisiei, Comitetului Economic și Social European, Curții de Conturi, statelor membre și Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă.

Acesta este un exercițiu complementar (dar distinct) evaluării consiliului privind raportul anual de activitate al agenției, care reprezintă o cerință prevăzută în regulamentul financiar al agenției și este tratat în cadrul altui punct de pe ordinea de zi.

Accesați toate rapoartele anuale