2016 – Anul european al combaterii violenței împotriva femeilor

Violența împotriva femeilor constituie o problemă stringentă în Uniunea Europeană (UE), o femeie din trei fiind victimă a violenței sexuale și/sau fizice. Violența de gen reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale femeilor în ceea ce privește demnitatea, egalitatea și accesul la justiție și constituie una dintre cele mai răspândite forme de încălcare a drepturilor omului. Ea nu cunoaște bariere geografice, financiare, culturale sau sociale. De aceea, Anul european al combaterii violenței împotriva femeilor 2016 vizează eliminarea acestui obstacol major din calea egalității de gen în Uniunea Europeană.

Violența împotriva femeilor cuprinde orice act de violență de gen care provoacă (sau poate provoca) femeilor vătămări sau suferințe de natură fizică, sexuală, psihologică sau economică, inclusiv amenințările cu asemenea acte, acțiunile coercitive și privarea arbitrară de libertate, indiferent dacă acestea au loc în viața publică sau în cea privată. De asemenea, anumite infracțiuni violente precum agresiunea sexuală, hărțuirea sexuală, violul, urmărirea în scop de hărțuire sau violența domestică afectează în mod disproporționat femeile.

Inițiativa Anilor europeni are drept scop promovarea dialogului deschis și a dezbaterii, atât în cadrul statelor membre ale UE, cât și între acestea. Anul european al combaterii violenței împotriva femeilor 2016 va reafirma și va consolida activitățile UE de sensibilizare privind violența de gen, încurajând o denunțare mai deschisă a acestei probleme. De asemenea, se va axa pe elaborarea de măsuri practice de combatere a violenței împotriva femeilor și va căuta să stabilească noi obiective de politică pe termen lung.

Aflați mai multe despre Anul european al combaterii violenței împotriva femeilor 2016.

Secțiunea OSHwiki privind hărțuirea sexuală și victimizarea: ce se întâmplă la locul de muncă

Infografic despre hărțuirea sexuală la locul de muncă

Femeile și sănătatea și securitatea la locul de muncă

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați