Rețeaua întreprinderilor europene

Rețeaua întreprinderilor europene

Rețeaua întreprinderilor europene Rețeaua întreprinderilor europene (EEN) este o inițiativă europeană emblematică, care își propune să acorde sprijin în domeniul inovării și al afacerilor pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) de pe tot teritoriul Uniunii Europene. Rețeaua, care face parte din programul-cadru pentru competitivitate și inovare, este un ghișeu unic pentru informații privind politicile și legislația UE, oportunități de finanțare, asistență în domeniul găsirii partenerilor de afaceri și ajutor pentru dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare. Din rețea fac parte circa 600 de organizații partenere din 53 de țări, care oferă o mare varietate de servicii IMM-urilor.

Proiectul pentru parteneriate de comunicare (PPC) își propune să crească gradul de sensibilizare privind importanța securității și sănătății în muncă (SSM) în rândul IMM-urilor și să le ofere acces ușor la informații practice și persoane de contact utile la nivel național și regional, de exemplu privind întâlnirile parteneriatelor naționale, pachetele de programe de sensibilizare și alte activități, cum ar fi premiile EEN pentru SSM.

Membrii EEN se numără printre principalii parteneri care ajută EU-OSHA să își atingă obiectivele, împreună cu Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW), cu Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME) și cu punctele focale naționale ale EU-OSHA.

Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri

Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW) are sarcina de a promova un cadru care să favorizeze dezvoltarea întreprinderilor europene. Direcția are un rol esențial în agenda Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și reprezintă unitatea Comisiei Europene care răspunde, printre altele, de definitivarea pieței interne a produselor și serviciilor, promovarea antreprenoriatului și a creșterii economice și facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare.

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME) a fost înființată de Comisia Europeană pentru a gestiona, în numele acesteia, părți semnificative din mai multe programe ale UE, printre care programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), instrumentul financiar pentru mediu (LIFE), Orizont 2000 și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).

Obiectivul său este să ajute la crearea unei economii mai competitive și mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, bazată pe cunoaștere și pe inovare.

Ambasadorii Rețelei întreprinderilor europene în domeniul securității și sănătății în muncă și rolul acestora

Premiul Rețelei întreprinderilor europene pentru securitate și sănătate în muncăDin 2009, EEN cooperează cu EU-OSHA în vederea creșterii gradului de sensibilizare pe probleme legate de SSM în rândul IMM-urilor și al microîntreprinderilor. Pentru aceasta, EEN numește ambasadori SSM la nivel de țară. Rolul lor include activități de coordonare, promovarea SSM la nivel național în rândul IMM-urilor și informarea anuală a EU-OSHA cu privire la activitățile lor în domeniul SSM.

Consultați lista completă a ambasadorilor EEN în domeniul SSM

În cadrul PPC, rolul principal al Grupului de lucru pentru parteneriate de comunicare (Communication Partnership Working Group – CPWG), care este format din trei puncte focale naționale, trei ambasadori EEN în domeniul SSM și reprezentanți ai EU-OSHA, DG GROW și EASME, este acela de a furniza recomandări strategice și de specialitate pentru punerea în aplicare și monitorizarea strategiei EU-OSHA privind parteneriatele de comunicare.

Premiul Rețelei întreprinderilor europene pentru securitate și sănătate în muncă

În cadrul campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase” desfășurată de agenție, premiul SSM acordat de EEN are rolul de a crește gradul de sensibilizare și de a promova SSM în rândul IMM-urilor. Membrii EEN din cele 27 de state membre, precum și din Islanda, Liechtenstein și Norvegia, sunt invitați să prezinte pentru recunoaștere oricare dintre proiectele lor care au ca obiectiv promovarea unei mai bune securități și sănătăți la locul de muncă în IMM-uri și care se încadrează într-una dintre următoarele categorii: activități și evenimente de promovare a SSM; formarea de rețele; comunicare și publicații tipărite și online.

EEN acordă premiul SSM o dată la doi ani.

2013 | 2014/15 | 2016/17 2018/19