You are here

Comunicate de presă
PENTRU PUBLICARE IMEDIATĂ - 29/11/2018 - 01:45

Munca în viitorul digitalizat – noul studiu anticipează viitoarele riscuri în materie de securitate și sănătate

EU-OSHA publică într-un nou raport constatările unui proiect important cu durata de doi ani pentru a anticipa efectele digitalizării asupra securității și sănătății în muncă (SSM) în UE. Rezultatele finale ale acestui proiect prospectiv prezintă evoluțiile înregistrate de tehnologiile integrate din domeniul TIC, potențialul impact al acestor tehnologii asupra naturii și organizării muncii, precum și provocările și oportunitățile derivate pentru SSM.

Supravegherea sporită a lucrătorilor, disponibilitatea 24/7, schimbările frecvente la locul de muncă și gestionarea lucrului prin intermediul algoritmilor pot intensifica nivelul de stres al muncitorilor. Riscurile ergonomice crescute cauzate de interfețele om-mașină și intensificarea lucrului online și mobil sunt, de asemenea, identificate ca posibile rezultate ale digitalizării augmentate la locul de muncă.

Digitalizarea și emergența noilor tehnologii influențează natura locurilor de muncă și sarcinilor, sectoarele și industriile în care se desfășoară activități profesionale și chiar percepția oamenilor asupra muncii. Tendințele arată că până în 2025, tehnologiile integrate din domeniul TIC vor fi schimbat echipamentele, instrumentele și sistemele utilizate pentru organizarea, gestionarea și furnizarea produselor, serviciilor și cunoștințelor. Raportul – Anticiparea riscurilor noi și emergente în materie de securitate și sănătate în muncă asociate cu digitalizarea până în 2025 – examinează potențialul impact al digitalizării: robotica colaborativă, inteligența artificială, internetul obiectelor, vehiculele autonome, ingineria bionică, realitatea virtuală și augmentată, tehnologia portabilă, volumul mare de date, imprimarea în dimensiuni 3D și 4D, precum și platformele online.

În acest scop, au fost elaborate patru scenarii de activități profesionale în 2025, luându-se în considerare aspecte societale, tehnologice, economice, de mediu și politice. Aceste scenarii iau în considerare potențialele diferențe de atitudine la nivelul guvernelor și al publicului cu privire la evoluțiile digitale. Acestea au, de asemenea, în vedere nivelul creșterii economice și aplicarea noilor tehnologii în următorii ani. Se analizează o serie de impacturi potențiale pe care evoluțiile în tehnologiile digitale le pot avea asupra SSM pentru a stimula dezbateri documentate cu privire la modalitatea în care planificarea robustă și elaborarea de politici ar putea contura viitorul SSM într-o lume digitală. Scenariile (Evoluție, Transformare, Exploatare și Fragmentare) cuprind informații specializate obținute în urma revizuirii documentației de specialitate, interviurilor telefonice, chestionarelor online și atelierelor.

De exemplu, scenariul „Evoluție” preconizează că ritmul creșterii economice și aplicarea noilor tehnologii vor fi lente, iar guvernul se va axa în principal pe drepturile lucrătorilor, bunăstarea socială, sănătate și educație. În acest scenariu, riscurile SSM și prevenirea acestora ar putea fi mai bine evidențiate decât în altele, întrucât noile tehnologii nu sunt rapid adoptate. Cu toate acestea, unele dintre aceste tehnologii ar putea să nu fie valorizate în mod corespunzător pe fondul finanțelor limitate ale întreprinderilor.

În fiecare scenariu se analizează provocările și beneficiile pentru SSM, și se identifică, de asemenea, aspecte comune celor patru scenarii. Sunt anticipate unele rezultate pozitive, cum ar fi probabilitatea tot mai redusă a desfășurării de activități în medii de lucru ce prezintă factori de risc cunoscuți datorită robotizării și automatizării.

Cu toate acestea, este probabil ca factorii psihosociali și organizaționali să devină tot mai importanți pe măsură ce munca digitalizată determină schimbări precum supravegherea sporită a lucrătorilor, ipoteza unei disponibilități 24/7, schimbări tot mai frecvente ale locului de muncă, precum și gestionarea lucrului și a lucrătorilor prin intermediul unor algoritmi. Toate acestea pot intensifica nivelul de stres al muncitorilor. Creșterea riscurilor ergonomice cauzate de interfețele om-mașină, precum și intensificarea lucrului online și mobil, precum și riscurile sporite în materie de securitate cibernetică sunt, de asemenea, identificate ca posibile urmări ale digitalizării augmentate la locul de muncă.

Tehnologiile digitale facilitează, de asemenea, noi regimuri de angajare, cu un număr ridicat de lucrători având statutul (în mod justificat sau nu) de liberi profesioniști și care nu ar intra în domeniul de aplicare al Regulamentului privind SSM, reprezentând o provocare pentru mecanismele existente de gestionare și reglementare a SSM.

Pentru a soluționa problemele anticipate, sunt propuse anumite strategii pentru SSM precum evaluări privind riscurile avansate la locul de muncă, utilizându-se oportunități fără precedent oferite de tehnologiile digitale (portabile și de volumul mare de date), dar luându-se în considerare și noile provocări pe care acestea le implică. Mai mult, se sugerează o abordare proactivă orientată pe lucrător în planificarea și punerea în aplicare a strategiilor de digitalizare și un cadru care să clarifice obligațiile și responsabilitățile în materie de SSM cu privire la noile sisteme și modalități de lucru.

Această cercetare are scopul de a informa factorii de decizie, guvernele, sindicatele și angajatorii europeni cu privire la impactul digitalizării asupra securității și sănătății lucrătorilor din UE pe termen lung și de a sprijini elaborarea unor cercetări, politici și strategii adecvate privind SSM. Aceasta susține o abordare de prevenire holistică în materie de SSM pentru a reduce la minimum impactul negativ al provocărilor emergente în rândul lucrătorilor, întreprinderilor, economiei și al societății.

Linkuri:

Note pentru redactor: 
1.

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) contribuie la transformarea Europei într-un loc mai sigur, mai sănătos și mai productiv pentru muncă. Agenția cercetează, elaborează și distribuie informații fiabile, echilibrate și imparțiale privind sănătatea și securitatea și organizează campanii paneuropene de sensibilizare. Înființată de Uniunea Europeană în 1994 și având sediul în Spania, la Bilbao, agenția reunește reprezentanți ai Comisiei Europene, ai guvernelor statelor membre, ai patronatelor și sindicatelor, precum și experți renumiți din toate statele membre ale UE și din afara lor.

Acum ne puteți urmări pe Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube sau vă puteți abona la buletinul nostru informativ lunar OSHmail. De asemenea, vă puteți înregistra pentru a primi știri și informații periodice de la EU-OSHA prin fluxuri RSS.

http://osha.europa.eu

2.

Piața unică digitală europeană conectată, care înlătură barierele de reglementare între națiuni, îmbunătățește infrastructura digitală și dezvoltă competențe digitale, constituie o prioritate esențială a Comisiei Europene. În sprijinul acestei acțiuni și în conformitate cu cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020, EU-OSHA a realizat acest proiect prospectiv ca răspuns la solicitarea de a „anticipa eventualele efecte negative pe care noile tehnologii și modificările în organizarea muncii le au asupra sănătății și securității lucrătorilor”. De asemenea, proiectul sprijină principiile Pilonului european al drepturilor sociale, care constituie cadrul politic cu acțiune mai largă în domeniul protecției sociale și al drepturilor fundamentale și prevede dreptul la condiții de muncă echitabile.