Viitorul muncii: Promovarea securității și a sănătății în era digitală

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 25/10/2023 - 11:00

Viitorul muncii: Promovarea securității și a sănătății în era digitală

 

„Locuri de muncă sigure și sănătoase în era digitală”, noua ediție a Campaniei pentru locuri de muncă sănătoase a EU-OSHA începe astăzi! 

Pe măsură ce digitalizarea ne reconfigurează locurile de muncă, această campanie urmărește să sensibilizeze opinia publică, să promoveze colaborarea și să pregătească terenul pentru un viitor în care securitatea și sănătatea în muncă rămân o prioritate esențială, alături de progresul tehnologic.

Campania EU-OSHA „Locuri de muncă sigure și sănătoase în era digitală” va ajuta angajatorii din UE să asigure condiții de muncă decente și să ofere locuri de muncă de calitate.

Nicolas Schmit, comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale

Într-un context în care peste 80 % din întreprinderile din UE folosesc calculatoare personale, laptopuri, tablete, telefoane inteligente și alte dispozitive mobile, noua campanie pentru locuri de muncă sănătoase ocupă un loc central. Având în vedere că 93 % din lucrătorii din întreprinderile mari și 85 % din cei din microîntreprinderi utilizează dispozitive digitale, această campanie abordează evoluția dinamicii muncii, subliniind imperativul de a asigura securitatea și sănătatea în cadrul unei transformări digitale centrate pe oameni.

Pe măsură ce inteligența artificială (IA), tehnologia de tip cloud computing și roboții colaborativi devin parte integrantă a proceselor de lucru, însăși natura muncii se transformă. Campania recunoaște potențialul imens de îmbunătățire a securității și sănătății în muncă (SSM), dar și riscurile emergente cu care se confruntă acest mediu aflat în evoluție rapidă. 

Nicolas Schmit, comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a declarat: „Piața forței de muncă a cunoscut o transformare uriașă în ultimii ani, odată cu dezvoltarea tehnologiilor digitale, a gestionării algoritmice și a muncii de la distanță. Este esențial să găsim un echilibru corespunzător: profitând de avantajele erei digitale, trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că nu facem compromisuri cu privire la abordarea centrată pe oameni. Campania EU-OSHA «Locuri de muncă sigure și sănătoase în era digitală» va ajuta angajatorii din UE să asigure condiții de muncă decente și să ofere locuri de muncă de calitate.”

Joaquín Pérez Rey, secretar de Stat pentru ocuparea forței de muncă și economie socială al Spaniei și reprezentanta președinției spaniole a Consiliului UE, a adăugat: „Politicile actuale din UE servesc drept motor al schimbării în această transformare digitală, stabilind obiective strategice în ceea ce privește digitalizarea întreprinderilor și măsurile pentru societate. Din acest motiv, din partea Președinției Consiliului, subliniem importanța conținutului acestei campanii și oportunitatea mesajelor sale, astfel încât progresele tehnologice promovate să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă, a securității și sănătății lucrătorilor, precum și la înlăturarea precarității care amenință ocuparea forței de muncă. Această campanie va contribui la impulsionarea unei transformări digitale echitabile a pieței forței de muncă, care să nu lase pe nimeni în urmă, diseminând cunoștințe despre soluțiile digitale care reprezintă oportunități pentru întreprinderi și lucrători.”

Bazându-se pe cercetările efectuate de EU-OSHA, astfel cum s-a subliniat în Prezentarea generală a SSM în domeniul digitalizării, campania va explora cinci domenii prioritare în următorii doi ani: munca pe platforme digitale, automatizarea sarcinilor, munca la distanță și hibridă, gestionarea lucrătorilor prin inteligență artificială și sistemele digitale inteligente. 

Această ediție urmărește să crească gradul de sensibilizare privind impactul transformării digitale asupra SSM și să încurajeze o utilizare sigură și productivă a tehnologiilor digitale în diverse sectoare și locuri de muncă. De asemenea, își propune să încurajeze colaborarea între părțile interesate, oferind resurse și promovând o evaluare proactivă a riscurilor pentru o transformare digitală sigură și eficientă a muncii.

William Cockburn Salazar, director executiv al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), a încheiat declarațiile după cum urmează: „Pe măsură ce transformarea digitală a Europei avansează cu pași repezi, impactul acesteia asupra întreprinderilor și lucrătorilor este departe de a fi pe deplin înțeles. În mod surprinzător, efectul său potențial asupra securității și sănătății lucrătorilor a fost discutat în doar 24 % din locurile de muncă. Există o nevoie urgentă de a valorifica oportunitățile și de a identifica riscurile digitalizării pentru a maximiza beneficiile acestor noi tehnologii pentru locuri de muncă sigure, sănătoase și productive. În aceasta constă obiectivul noii campanii EU-OSHA pentru locuri de muncă sigure și sănătoase – „Locuri de muncă sigure și sănătoase în era digitală”.

Implicarea fiecăruia este importantă. Pentru a veni în ajutorul lucrătorilor și al angajatorilor, EU-OSHA se bazează pe o rețea extinsă de puncte focale naționale, parteneri oficiali ai campaniei, parteneri media, parteneri sociali și alți intermediari, utilizând materialele de promovare și informare ale agenției pentru a inspira și a încuraja și alte persoane să se alăture cauzei securității și sănătății în muncă în era digitală.

Linkuri:

Notes to editor:

Despre campaniile pentru locuri de muncă sigure și sănătoase

Despre campaniile pentru locuri de muncă sigure și sănătoase

Campaniile pentru locuri de muncă sigure și sănătoase se află în centrul misiunii EU-OSHA de a asigura locuri de muncă mai sigure și mai sănătoase în întreaga Europă. Acestea reprezintă una dintre activitățile emblematice de sensibilizare ale agenției, transmițând un mesaj central: Securitatea și sănătatea în muncă – preocuparea noastră, a tuturor. În avantajul tău. În beneficiul companiilor. În derulare din anul 2000, campaniile au devenit cele mai ample inițiative de acest gen din lume. Numeroase informații și resurse sub formă de ghiduri și instrumente practice sunt puse la dispoziția oricărei organizații sau întreprinderi care dorește să îmbunătățească securitatea și sănătatea la locul de muncă. Campaniile cuprind proiecte importante, printre care Premiile pentru bune practici și Premiul de film dedicat locurilor de muncă sigure și sănătoase, care recunosc și celebrează contribuțiile excepționale la promovarea SSM, precum și Săptămânile europene pentru securitate și sănătate în muncă, care au loc în fiecare an în luna octombrie.

Edițiile anterioare s-au axat pe prevenirea și gestionarea afecțiunilor musculo-scheletice (AMS) profesionale, pe gestionarea substanțelor periculoase și pe promovarea unor locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele. 

Informații despre EU-OSHA

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) contribuie la transformarea Europei într-un loc mai sigur, mai sănătos și mai productiv pentru muncă. Agenția cercetează, elaborează și distribuie informații fiabile, echilibrate și imparțiale privind sănătatea și securitatea și organizează campanii paneuropene de sensibilizare. Înființată de Uniunea Europeană în 1994 și având sediul în Spania, la Bilbao, agenția reunește reprezentanți ai Comisiei Europene, ai guvernelor statelor membre, ai patronatelor și sindicatelor, precum și experți renumiți din toate statele membre ale UE și din afara lor.

Acum ne puteți urmări pe Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube sau vă puteți abona la buletinul nostru informativ lunar OSHmail. De asemenea, vă puteți înregistra pentru a primi știri și informații periodice de la EU-OSHA prin fluxuri RSS.

https://osha.europa.eu/ro