Comunicate de presă
PENTRU PUBLICARE IMEDIATĂ - 08/05/2020 - 01:45

ESENER 2019 prezintă cele mai mari preocupări ale locurilor de muncă din Europa — afecțiunile musculo-scheletice și riscurile psihosociale

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) lansează în ajunul Zilei Europei rezultatele Sondajului european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER) din 2019. Constatările oferă o imagine actualizată a modului în care locurile de muncă din Europa gestionează în prezent securitatea și sănătatea în muncă (SSM). O sinteză politică prezintă principalele constatări ale sondajului, evidențiind principalii factori de risc raportați de locurile de muncă, riscurile emergente și unele tendințe îngrijorătoare.

Securitatea și sănătatea la locul de muncă rămân esențiale în aceste momente critice, iar cu cât întreprinderile le acordă mai multă atenție, cu atât se pot redresa mai bine în urma efectelor pandemiei.

Comisarul UE pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a făcut următoarele observații pe baza sondajului: „Protejarea și promovarea securității și sănătății în muncă pentru lucrători, întreprinderi și societate în ansamblu au devenit și mai importante în ultimele luni. Preocupările exprimate în acest studiu au fost fără îndoială exacerbate de criza provocată de pandemia de COVID-19. Trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a aborda problemele legate de sănătatea mintală a lucrătorilor și pentru a face față provocărilor generate de digitalizare, având în vedere recenta creștere accentuată a muncii la distanță. Viitorul cadru strategic privind SSM va oferi ocazia de a aborda aceste probleme.”

Directorul executiv al EU-OSHA, Dr. Christa Sedlatschek, subliniază că „în timpul crizei actuale provocate de coronavirus, toate întreprinderile, indiferent de mărime, se confruntă cu amenințări economice grave. Cu toate acestea, securitatea și sănătatea la locul de muncă rămân esențiale în aceste momente critice, iar cu cât întreprinderile le acordă mai multă atenție, cu atât se pot redresa mai bine în urma efectelor pandemiei. ESENER este o resursă valoroasă, pe care factorii de decizie politică și locurile de muncă o pot utiliza pentru a asigura o prevenție eficace bazată pe dovezi”.

Constatările arată că afecțiunile musculo-scheletice (AMS) și riscurile psihosociale sunt problemele cel mai frecvent raportate la locurile de muncă din Europa. Mișcările repetitive ale mâinilor sau brațelor (raportate de 65 % din locurile de muncă din UE27_2020), perioadele prelungite în poziția șezând (61 %) — un element nou al anchetei — și contactul cu clienți, pacienți, elevi etc. dificili (59 %) sunt cele trei riscuri cel mai frecvent raportate.

Sondajul analizează, de asemenea, modul în care întreprinderile abordează aceste riscuri și identifică anumite tendințe îngrijorătoare. De exemplu, în pofida ponderii mari a locurilor de muncă care raportează riscuri de AMS, s-a înregistrat o ușoară scădere față de 2014 a numărului de locuri de muncă care adoptă măsuri de prevenire a acestora. În plus, numai 29 % din întreprinderi susțin că ar interveni ca să împiedice angajații să-și prelungească excesiv programul de lucru pentru a gestiona riscurile psihosociale.

Unele întreprinderi raportează că nu au niciun factor de risc. Acest lucru este valabil în special pentru întreprinderile mici — cu cât întreprinderea este mai mică, cu atât este mai probabil să raporteze că nu are factori de risc, în special factori de risc psihosocial, evidențiind astfel o îngrijorătoare lipsă de informare cu privire la acest tip de risc. Se pare că principalul obstacol în calea abordării acestor riscuri îl reprezintă reticența de a vorbi deschis despre astfel de probleme.

ESENER 2019 evidențiază și alte aspecte problematice legate de SSM. Mai mult de o treime din locurile de muncă din UE raportează că nu au nicio formă de reprezentare a angajaților și mai mult de o treime raportează lipsa de timp sau de personal ca fiind un obstacol în calea gestionării SSM. Între 2014 și 2019, procentul de locuri de muncă care au raportat o vizită a inspectoratului de muncă în ultimii 3 ani a scăzut în aproape toate țările.

Chestiunea emergentă a digitalizării și impactul acesteia asupra securității și sănătății lucrătorilor sunt incluse pentru prima dată în ESENER 2019. Astfel reiese, de exemplu, că numai 24 % din locurile de muncă care utilizează o tehnologie digitală au raportat că au discutat impactul potențial al unor astfel de tehnologii asupra securității și sănătății lucrătorilor lor. Referitor la impactul posibil discutat, pe primul loc se află nevoia de formare continuă pentru actualizarea competențelor (77 % din locurile de muncă din UE27_2020), urmată de perioadele prelungite în poziția șezând (65 %) și de o mai mare flexibilitate pentru angajați în ceea ce privește locul de muncă și timpul de lucru (63 %).

Scopul proiectelor EU-OSHA în domeniul digitalizării este de a garanta că factorii de decizie politică și locurile de muncă au informațiile necesare pentru a beneficia de avantajele progresului tehnologic, protejând în același timp angajații. Digitalizarea va fi și tema campaniei EU-OSHA „Locuri de muncă sigure și sănătoase” din 2023, agenția unindu-și forțele cu partenerii săi pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la oportunitățile și riscurile legate de digitalizare.

Linkuri:

Note pentru redactor: 
1.

Cea de-a treia ediție a Sondajului european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER 2019), realizat de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), a cules răspunsuri privind gestionarea securității și sănătății în muncă (SSM) și riscurile de la locul de muncă de la specialiștii în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul întreprinderilor.

În primăvara/vara anului 2019, au participat la sondaj 45 420 de locuri de muncă cu cel puțin cinci angajați, reprezentând toate sectoarele și 33 de țări — UE-27, precum și Islanda, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia, Elveția și Regatul Unit. Chestionarul a rămas în mare măsură același cu cel utilizat pentru ESENER 2014, în scopul comparării rezultatelor, însă a fost inclusă o nouă secțiune privind digitalizarea.

Datele au fost colectate în principal prin intermediul interviurilor telefonice asistate de calculator, iar eșantioanele naționale de referință au fost extinse în trei țări, fiind finanțate de autoritățile naționale respective: Irlanda (+ 1 250), Norvegia (+ 450) și Slovenia (+ 300).

2.

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) contribuie la transformarea Europei într-un loc mai sigur, mai sănătos și mai productiv pentru muncă. Agenția cercetează, elaborează și distribuie informații fiabile, echilibrate și imparțiale privind sănătatea și securitatea și organizează campanii paneuropene de sensibilizare. Înființată de Uniunea Europeană în 1994 și având sediul în Spania, la Bilbao, agenția reunește reprezentanți ai Comisiei Europene, ai guvernelor statelor membre, ai patronatelor și sindicatelor, precum și experți renumiți din toate statele membre ale UE și din afara lor.

Acum ne puteți urmări pe Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube sau vă puteți abona la buletinul nostru informativ lunar OSHmail. De asemenea, vă puteți înregistra pentru a primi știri și informații periodice de la EU-OSHA prin fluxuri RSS.

http://osha.europa.eu