Comunicate de presă
PENTRU PUBLICARE IMEDIATĂ - 28/07/2020 - 01:15

Pandemia de COVID-19 întărește necesitatea de a proteja lucrătorii de expunerea la agenți biologici

Un nou raport al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) rezumă rezultatele unui proiect important care vizează expunerea profesională la agenți biologici și efectele conexe asupra sănătății. Deși proiectul s-a desfășurat înainte de declanșarea pandemiei de COVID-19, concluziile sale sunt extrem de relevante pentru situația actuală de la nivel mondial. Rezultatele se referă la sectoarele de interes, la grupurile vulnerabile, la riscurile emergente și la sistemele de monitorizare.

Problemele de sănătate de la nivel mondial pun o presiune uriașă pe sistemele de sănătate care, pe lângă furnizarea de echipamente de protecție, au nevoie de măsuri urgente pentru a proteja lucrătorii împotriva bolilor infecțioase.

Expunerea profesională la agenți biologici este larg răspândită și este corelată cu un număr mare de probleme de sănătate, printre care boli infecțioase, alergii și cancer. Potrivit estimărilor, 5 000 de lucrători mor în fiecare an numai în UE, din cauza bolilor infecțioase de origine profesională. Noul raport al EU-OSHA își propune să sensibilizeze opinia publică cu privire la acest subiect și să furnizeze informații fiabile care să sprijine eforturile de instituire a unor măsuri preventive eficace.

Cercetarea a încercat să identifice și să descrie cele mai relevante expuneri, iar raportul oferă analize aprofundate pentru cinci sectoare/tipuri de ocupații cu risc deosebit de expunere:

  • asistență medicală;
  • ocupații legate de animale;
  • tratarea deșeurilor și epurarea apelor uzate;
  • agricultură;
  • ocupații care presupun călătorii sau contactul cu călători.

Proiectul s-a axat, de asemenea, pe riscurile emergente, cum ar fi bacteriile multirezistente și răspândirea mai largă a agenților infecțioși. De exemplu, apariția sindromului respirator acut sever (SARS) și epidemia de COVID-19 în Europa sunt legate de fenomenul globalizării. Directorul executiv al EU-OSHA, Christa Sedlatschek, subliniază efectul pe care aceste pandemii îl au asupra sectorului asistenței medicale: „Problemele de sănătate de la nivel mondial pun o presiune uriașă pe sistemele de sănătate care, pe lângă furnizarea de echipamente de protecție, au nevoie de măsuri urgente pentru a proteja lucrătorii împotriva bolilor infecțioase. Securitatea și sănătatea lucrătorilor din domeniul asistenței medicale trebuie să fie o prioritate într-o situație de urgență, precum pandemia de COVID-19, care a arătat cât de important este să fie puse în aplicare măsurile de protecție juridică existente.”

Specialiștii intervievați în cadrul proiectului au vorbit despre necesitatea unor planuri pentru situații de urgență care să aloce resurse financiare pentru combaterea viitoarelor focare de boli. Ei au menționat, de asemenea, că informațiile culese prin raportări obligatorii ar putea contribui la identificarea primelor semne de răspândire a unei boli.

Există un cadru juridic care protejează oamenii de expunerea profesională la agenții biologici nocivi, însă este necesară sensibilizarea în acest sens. Riscurile trebuie abordate într-un mod mai bine organizat, iar expunerea la agenți biologici și problemele de sănătate care rezultă din această expunere trebuie evaluate și înregistrate. În acest sens, cercetarea a vizat și analizat sistemele de monitorizare a bolilor și expunerilor. Mai multe sesiuni de formare și recomandări adresate angajatorilor și lucrătorilor vor contribui, de asemenea, la asigurarea unei prevenții mai sistematice.

Cercetarea subliniază că expunerea la agenți biologici nu este conștientizată în niciun sector, cu excepția asistenței medicale și a laboratoarelor. În plus, sunt îndeosebi expuse riscului grupuri precum tinerii, personalul care se ocupă de curățenie și întreținere, lucrătorii migranți și femeile gravide. Prin urmare, este esențial să se îmbunătățească accesul la informații și să se pună în aplicare măsuri specifice de protecție a acestor grupuri.

Exemplele din studiile de caz demonstrează importanța recunoașterii riscurilor și a luării de măsuri colective pentru gestionarea lor. De exemplu, în Finlanda, serviciile de medicină a muncii au utilizat în mod eficient datele de supraveghere a sănătății pentru intervenții punctuale de combatere a pneumonitei de hipersensibilitate. Măsurile introduse au reușit să reducă numărul de cazuri și să ajute lucrătorii agricoli la care apăruseră deja probleme de sănătate.

Raportul concluzionează, de asemenea, că este nevoie de recomandări generale în sectoarele afectate de expuneri neintenționate și că este esențial să se pună la dispoziția lucrătorilor informațiile relevante. Respectarea ordinii măsurilor de control prevăzute în legislație și acordarea de prioritate măsurilor de protecție colectivă față de cele de protecție personală sunt esențiale.

Linkuri:

Note pentru redactor: 
1.

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) contribuie la transformarea Europei într-un loc mai sigur, mai sănătos și mai productiv pentru muncă. Agenția cercetează, elaborează și distribuie informații fiabile, echilibrate și imparțiale privind sănătatea și securitatea și organizează campanii paneuropene de sensibilizare. Înființată de Uniunea Europeană în 1994 și având sediul în Spania, la Bilbao, agenția reunește reprezentanți ai Comisiei Europene, ai guvernelor statelor membre, ai patronatelor și sindicatelor, precum și experți renumiți din toate statele membre ale UE și din afara lor.

Acum ne puteți urmări pe Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube sau vă puteți abona la buletinul nostru informativ lunar OSHmail. De asemenea, vă puteți înregistra pentru a primi știri și informații periodice de la EU-OSHA prin fluxuri RSS.

http://osha.europa.eu