You are here

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă din Republica Macedonia intră în competenţa Inspectoratului public al muncii, care este un organism din cadrul Ministerului Muncii şi Politicii Sociale.Ca organism al Ministerului Muncii şi Politicii Sociale, cu ajutorul propriilor săi inspectori, Inspectoratul public al muncii efectuează inspecţii pentru supravegherea punerii în aplicare a legislaţiei privind relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă, inspecţia şi munca, funcţionarii publici, ocuparea forţei de muncă şi asigurarea în caz de şomaj, agenţiile de plasare temporară a forţei de muncă, angajarea persoanelor cu handicap, angajarea străinilor, voluntariatul, educaţia, comerţul, protecţia împotriva fumatului, negocierea colectivă, contractele de muncă, precum şi prin intermediul reglementărilor din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi a altor regulamente (a se vedea aici)Domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă este un domeniul pluridisciplinar care include un număr mare de reglementări care vizează anumite activităţi şi procese de muncă. Incluzând toate măsurile, normele şi standardele necesare pentru crearea unor condiţii de siguranţă în muncă în Republica Macedonia, domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă este o categorie constituţională. Sănătatea şi securitatea în contextul nostru legislativ face parte integrantă din organizarea muncii şi procesul muncii şi, prin urmare, fiecare lucrător este asigurat, ceea ce respectă principiul constituţional conform căruia fiecare angajat are dreptul la protecţie în muncă. Termenul complex de „sănătate şi securitate în muncă” nu înseamnă doar protecţia angajatului împotriva accidentelor sau bolilor profesionale, ci înseamnă şi protecţia psihică (morală) a angajatului, constituind un subiect complex care devine din ce în ce mai actual.


Datele de contact ale punctelor focale

Macedonian Occupational Safety and Health Association
Vostanichka 2
1000 Skopje
Macedonia
Contact person:
Milan PETKOVSKI
Adresă de e-mail: milan [dot] p [at] mzzpr [dot] org [dot] mk