Bine ați venit la registrul de documente EU-OSHA!

Articolul 255 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, implementat prin Regulamentul 1049/2001 din 30 mai 2001, prevede că orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică având reședința sau sediul social într-un stat membru are drept de acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei.

Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă și-a asumat angajamentul de deveni mai transparentă, iar în luna mai 2004 a adoptat Regulamentul 1049/2001 privind accesul public la documente în baza deciziei Consiliului de administrație.

Accesul la documente este reglementat prin norme și prevederi legislative:

În registru se indică documentele care au fost deja puse la dispoziția publicului. În acest caz, conținutul acestora poate fi afișat și descărcat direct din baza de date.

Consultați registrul cu documentele disponibile

Pentru a obține documentele care nu pot fi accesate cu ajutorul registrului, trebuie să completați și să depuneți formularul de cerere.

Cererile pot fi depuse și prin trimiterea unei scrisori sau a unui mesaj electronic în orice limbă oficială a Uniunii Europene la:

European Agency for Safety and Health at Work
Documentation Section
12 Santiago de Compostela 5th floor (Edificio Miribilla)
Bilbao
E-48003
Spania

Adresa de e-mail: docrequest [at] osha [dot] europa [dot] eu

Accesul la documentele care intră sub incidența excepțiilor menționate la articolele 4 și 9 ale Regulamentului 1049/2001 poate fi restricționat.

Vă rugăm să rețineți că trimiterile cuprinse în registru nu are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Doar actele legislative publicate în Jurnalul Oficial au caracter juridic obligatoriu.