Cine sunt beneficiarii activității EU-OSHA?

Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii

EU-OSHA a fost înființată cu un scop simplu și important: de a face locurile de muncă din Europa mai sigure, mai sănătoase și mai productive. Scopul său este să ridice nivelul de cunoștințe și de conștientizare cu privire la riscurile profesionale și să promoveze îmbunătățiri în SSM, ajutând factorii politici, întreprinderile și locurile de muncă și furnizând informații fiabile și instrumente practice.

Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii constituie majoritatea întreprinderilor din Europa, din care microîntreprinderile reprezintă cifra incredibilă de 95 %. Ca urmare, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și în special microîntreprinderile și întreprinderile mici (MIM-uri), sunt publicul principal al EU-OSHA, care reprezintă peste jumătate din populația ocupată a UE, dar suferă și un număr disproporționat de mare de accidente și alte probleme de SSM. Politicile de SSM, în care întreprinderile mai mari investesc din ce în ce mai mult, par să lipsească în multe IMM-uri, probabil din cauza unei percepute sau reale lipse de resurse și de multe ori a prostului schimb de informații despre gestionarea SSM eficace.

 © EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

În 2001, recunoscând că IMM-urile sunt „motorul” Europei și că au nevoie de sprijin, UE a introdus programe de finanțare. La invitația Parlamentului European, EU-OSHA a adoptat aceste programe și a înființat un program paralel, care s-a desfășurat din 2001 în 2003.

Numai în primul an al programului a sprijinit 51 de proiecte cu subvenții între 25 000 EUR și 190 000 EUR care au totalizat 5 milioane EUR. De această inițiativă au beneficiat peste jumătate de milion de IMM-uri și au fost susținute peste 15 000 de ore de formare și seminarii pe tema conștientizării riscurilor și a bunelor practici. În mod nesurprinzător, popularitatea programului a crescut și, în al doilea an, au beneficiat de el 700 000 de IMM-uri.

Aceste programe de finanțare i-au permis Agenției să comunice cu multe IMM-uri din Europa în primii ani și să ridice nu numai gradul de conștientizare a SSM dar și profilul Agenției în rândul întreprinderilor pe care caută să le ajute.

IMM-urile sunt în continuare unul dintre beneficiarii principali ai activității EU-OSHA. De la Săptămâna europeană pentru sănătate și securitate în muncă, desfășurată de agenție începând cu anul 2000, iar apoi, campaniile anuale de informare despre SSM, Campaniile pentru locuri de muncă sănătoase, emblematice pentru EU-OSHA, au devenit o parte majoră a eforturilor sale de a sprijini întreprinderile mici. Aceste campanii bienale urmăresc sensibilizarea cu privire la subiecte pertinente legate de SSM prin schimbul de bune practici și producerea și difuzarea de materiale informative și de instrumente și resurse practice. Materialele de campanie sunt concepute să fie ușor de înțeles și sunt gratuite, deci sunt adaptate nevoilor întreprinderilor mici, care pot avea dificultăți în alocarea de timp și de bani pentru SSM.

Prima dintre aceste campanii bienale, lansată în 2008, a avut ca temă evaluarea riscurilor, care stă la baza practicilor eficace din domeniul SSM. În cadrul ei a luat naștere platforma OiRA, Instrumentul interactiv online de evaluare a riscurilor. OiRA este destinat în mod special să sprijine MIM-urile, prin crearea de instrumente sectoriale online care permit evaluarea și gestionarea eficace a riscurilor. OiRA a ajutat deja mii de întreprinderi mici să efectueze evaluări de risc într-un mod simplu și eficient.

© EU-OSHA - Conferința EU-OSHA la nivel înalt cu privire la sănătatea și securitate în muncă în MIM-uri - 19 iunie 2018, Bruxelles

În iunie 2018, EU-OSHA a găzduit la Bruxelles o conferință pe tema îmbunătățirii SSM în întreprinderile mici din Europa. Părți interesate la nivel UE, național și internațional au discutat concluziile proiectului trienal SESAME (Întreprinderi mici și microîntreprinderi sigure). O recomandare esențială pentru sprijinirea MIM-urilor a fost implicarea tuturor părților interesate, precum și orchestrarea eforturilor. Proiectul a produs, de asemenea, o multitudine de exemple de bune practici, adaptate la nevoile MIM-urilor din peste 60 de sectoare de activitate.

Cine altcineva?

Deși principalul public țintă al activității EU-OSHA sunt IMM-urile-urile, ele nu sunt nicidecum singurii beneficiari. Printre alții se numără:

  • factori politici de la nivelul UE și național
  • lucrători și angajatori și reprezentanții lor
  • profesioniști și cercetători din domeniul SSM
  • guverne naționale.

Este clar că numărul de beneficiari ai activității EU-OSHA este mare. Obiectivele Agenției rămân însă la fel de clare și de precise: să facă locurile de muncă din Europa mai sigure, mai sănătoase și mai productive.