Oamenii și orașul se află în centrul evenimentelor de sărbătorire a celei de a 25-a aniversări a EU-OSHA

Bilbao

Începând din 1996, sediul EU-OSHA se află la Bilbao, un oraș plin de viață. La fel ca multe alte zone industrializate, orașul Bilbao, care în secolele 19 și 20 a fost o forță pe plan industrial, s-a confruntat cu o recesiune profundă atunci când industria grea a intrat în declin. Cu toate acestea, autoritățile orașului aveau planuri mărețe pentru Bilbao și, în anii 1990, au investit enorm în regenerarea zonelor industriale abandonate, în vederea atragerii culturii și de turismului. De când își desfășoară activitatea în acest oraș, agenția a fost martoră la deschiderea emblematicului muzeu Guggenheim, la acordarea primului premiu Lee Kuan World City pentru primăria Bilbao în 2010 și la desemnarea municipiului drept Oraș european al anului în cadrul Premiilor pentru urbanism din 2018.

© EU-OSHA / David Tijero

În cercurile Uniunii Europene, EU-OSHA a devenit cunoscută ca „agenția din Bilbao” — un pseudonim prin care este recunoscută relația specială și reciproc avantajoasă dintre oraș și organizație. În aceste condiții, nu este de mirare că EU-OSHA menține relații bune cu autoritățile din Bilbao. De asemenea, agenția cooperează și cu Osalan, autoritatea bască pentru securitate și sănătate în muncă (SSM).

Personalul — cea mai valoroasă resursă a EU-OSHA

Nu există nicio îndoială că cea mai valoroasă resursă a EU-OSHA o reprezintă personalul său, alcătuit din oameni extrem de competenți și de devotați. Toți membrii personalului sunt experți în domeniile lor de competență: SSM, comunicare, tehnologia informației, finanțe, resurse umane, administrație și colaborare în rețea. În prezent, personalul EU-OSHA provine din 16 state membre ale UE și întruchipează cultura europeană a agenției.

„Un personal extrem de competent și de motivat. Faptul că beneficiem de personal bine pregătit la toate nivelurile, cu o paletă completă de naționalități europene, duce la crearea unei culturi organizaționale solide, de factură «europeană». EU-OSHA a fost ca o familie pentru mine.”

Dr. Jukka Takala, fost director al EU-OSHA

La rândul său, EU-OSHA are grijă de personalul său, oferindu-i condițiile de muncă de înaltă calitate pentru care militează în întreaga Europă. Printre aceste condiții se numără posturi de lucru și echipamente ergonomice și aplicarea unei politici și a unui plan de prevenire a stresului, care asigură SSM atât la nivel fizic, cât și psihic.

© EU-OSHA Photo Competition 2011 / Frederic Santiago

EU-OSHA își propune să asigure cele mai bune condiții de muncă, în conformitate cu Directiva-cadru privind SSM, atât pentru proprii angajați, cât și pentru contractanții săi. De asemenea, agenția s-a angajat să-și reducă „amprenta ecologică”, de exemplu prin instalarea unui sistem de electricitate și de iluminare modern și eficient din punct de vedere energetic, prin reducerea și reciclarea deșeurilor de birou, prin utilizarea unor produse de curățare ecologice și prin apelarea la serviciile unor contractanți care împărtășesc aceleași valori.

La întrebarea ce aspect din relația lor profesională cu EU-OSHA le-a plăcut cel mai mult, actualii și foștii angajați și parteneri au oferit același răspuns: colegii.

„Colegii mei, inclusiv personalul extrem de profesionist al EU-OSHA ... Merg la Bilbao ca acasă ... Învăț foarte multe de la colegii mei.”

Károly György, vicepreședintele Consiliului de conducere al EU-OSHA

În cei 25 de ani de activitate ai EU-OSHA, personalul și orașul Bilbao au reprezentat cheia succesului agenției. Evenimentele organizate pentru sărbătorirea celei de a 25-a aniversări reprezintă un omagiu adus oamenilor — din trecut și din prezent — care au construit, cu competență, pasiune și entuziasm, ceea ce reprezintă azi organizația EU-OSHA și care au lucrat în parteneriat la crearea unei Europe sigure și sănătoase.