EU-OSHA acționează în paralel cu legislația UE

O aniversare importantă este un prilej atât pentru o reflecție asupra trecutului, cât și pentru anticiparea noilor provocări.

La împlinirea a 25 de ani de existență, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) analizează importanța directivei-cheie privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM), introdusă în urmă cu 30 de ani, și așteaptă cu interes să ofere sprijin Pilonului European al drepturilor sociale.

Directiva-cadru

Publicarea Directivei 89/391/CEE – Directiva-cadru europeană privind siguranța și sănătatea la locul de muncă – în iunie 1989 a reprezentat un moment de referință pentru lucrătorii din Europa. A fost primul text legislativ cuprinzător al UE privind SSM, care introduce principii comune și standarde minime care au fost aplicate în întreaga regiune.

Directiva-cadru a responsabilizat angajatorii în ceea ce privește siguranța și sănătatea lucrătorilor. Responsabilitatea angajatorului, principiile de prevenire stabilite și informarea, instruirea, consultarea și participarea echilibrată a lucrătorilor reprezintă pietre de temelie pe care se bazează noua abordare a protecției sănătății și securității la locul de muncă. În mod esențial, directiva a plasat, de asemenea, principiul evaluării riscului în centrul legislației UE din domeniul SSM. 

Directiva-cadru a trebuit transpusă în legislația națională a statelor membre până la sfârșitul anului 1992. De atunci a fost urmată de multe alte directive privind aspecte specifice asociate muncii sau pericolelor.

Într-o comunicare din 2004, Comisia Europeană (CE) a concluzionat că directiva-cadru și unele directive conexe au contribuit la simplificarea și raționalizarea legislației naționale privind siguranța și sănătatea. În plus, a contribuit la crearea unei culturi de prevenire a riscurilor la locurile de muncă din UE și a deschis calea introducerii SSM pe agenda Comisiei Europene.

EU-OSHA a contribuit activ la îndeplinirea obiectivelor strategiei UE 2007-2012 privind sănătatea și siguranța și ale cadrului strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 care au activat consolidarea și coordonarea ulterioară a strategiilor naționale în statele membre ale UE.

Pilonul european al drepturilor sociale

După aproape 30 de ani de la introducerea directivei-cadru, o altă piatră de hotar – Pilonul european al drepturilor sociale – asigură drepturi sporite cetățenilor europeni în ceea ce privește bunăstarea și ocuparea forței de muncă.

... De la dreptul la un salariu echitabil la dreptul la asistență medicală, de la învățarea pe tot parcursul vieții la găsirea unui echilibru mai bun între viața profesională și cea de familie și de la egalitatea de gen la venitul minim: prin intermediul pilonului european al drepturilor sociale, UE apără drepturile cetățenilor săi o lume în rapidă transformare.

Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, 17 noiembrie 2017

Pilonul definește munca un drept social fundamental și oferă lucrătorilor un nivel ridicat de protecție indiferent de vârstă. Două din cele 20 de principii ale pilonului privesc direct SSM:

  • dreptul la locuri de muncă sigure, sănătoase și bine adaptate
  • dreptul la un echilibru sănătos între viața profesională și cea privată.

Prin urmare, pilonul oferă sprijin de înalt nivel activității EU-OSHA. În mod evident, agenția joacă un rol important în susținerea valorilor pilonului și punerea în practică a principiilor sale. Două domenii de activitate a EU-OSHA sunt deosebit de importante:

De fapt, toate activitățile Agenției contribuie într-un fel la locuri de muncă mai sigure și mai sănătoase în Europa și la o mai mare sustenabilitate a vieții active – asigurând astfel drepturile prevăzute în pilon.

Astfel, în 2019, sărbătorim a 30-a aniversare a primului text legislativ al UE privind SSM – Directiva-cadru – care oferă lucrătorilor o protecție egală în întreaga regiune. În același timp, EU-OSHA așteaptă cu interes să-și ofere sprijinul practic pentru Pilonul european al drepturilor sociale și îmbunătățirea protecției lucrătorilor în Europa. Această recunoaștere a valorii activității sale oferă Agenției un nou impuls pentru a continua să colaboreze cu partenerii săi pentru a transforma Europa într-un loc mai sigur și mai sănătos pentru desfășurarea muncii.