EU-OSHA rememorează 25 de ani de la crearea sa

În 2019, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) sărbătorește 25 de ani de la crearea și mobilizarea cu succes a unei rețele paneuropene de parteneri, care și-au luat angajamentul de a face locurile de muncă din Europa mai sigure, mai sănătoase și mai productive.

Securitatea și sănătatea lucrătorilor face parte integrantă din securitatea oamenilor ... Lucrul în condiții sigure nu este doar o bună politică economică, ci și un drept fundamental al oamenilor.
Kofi Annan, Discursul pentru Ziua comemorării lucrătorilor, New York, 28 aprilie 2002

Securitatea și sănătatea în muncă (SSM) face parte integrantă din proiectul european încă de la începuturile sale. Creată în 1951, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO), piatra de temelie care a devenit ulterior Comunitatea Economică Europeană și apoi Uniunea Europeană (UE), a îmbinat industria cărbunelui și industria oțelului din Europa în efortul de a repara o Europă fragmentată și de a înainta spre un viitor al cooperării. Astfel, două dintre cele mai periculoase medii de lucru de la acel moment au început să ocupe subit locul central. Acest lucru a determinat stabilirea obiectivelor-cheie ale CECO: asigurarea „egalizării și îmbunătățirii condițiilor de viață ale lucrătorilor” în industriile menționate mai sus.

De-abia în 1985 însă, abordarea tripartită a SSM a câștigat teren în Europa. Datorită inițiativei lui Jacques Delors, președintele Comisiei Europene din acel moment, conceptului de „dialog social” i s-a acordat mandat constituțional în UE, pregătind terenul pentru publicarea Directivei-cadru (89/391/CEE) în 1989, sărbătorind, în 2019, 30 de ani de la publicarea sa. Această etapă considerabilă pentru SSM nu doar a stabilit cerințele minime de securitate și sănătate în UE, ci a plasat în centrul său noțiunea revoluționară de evaluare a riscului.

În urma publicării Directivei-cadru, Comisia Europeană a lansat o companie europeană cu scopul de a aduce cu adevărat în centrul atenției SSM și efectele dăunătoare ale mediilor de lucru nesigure: Comisia Europeană a declarat anul 1992 ca fiind Anul european pentru securitate, igienă și sănătate în muncă. Această inițiativă a venit ca urmare a cifrelor șocante înregistrate la locurile de muncă din Europa — 4 milioane de accidente de muncă, dintre care 8 000 mortale, au fost raportate anual la începutul anilor 1990, costul pentru Europa fiind de 20 de milioane EUR. Scopul Anului european a fost de a sensibiliza publicul cu privire la riscurile SSM și la legislația relevantă și de a sublinia activitatea realizată pentru îmbunătățirea standardelor de securitate.

Anul european 1992 și volumul în creștere de legislație privind securitatea și sănătatea în muncă au constituit bazele pentru crearea unei agenții dedicate securității și sănătății în muncă — EU-OSHA.

Decizia de a crea agenția a fost luată în cadrul unui summit al Consiliului din octombrie 1993, iar Regulamentul (CE) nr. 2062/1994 privind înființarea EU-OSHA a fost adoptat ulterior, în 1994, cu o mică modificare care va intra în vigoare în 2019. 

A fost o experiență minunată să fac parte din echipa care a creat o nouă instituție într-un domeniu de mare importanță în care se poate face atât de mult bine. Obiectivul a fost să ridicăm standardul de securitate și sănătate la locurile de muncă de pe teritoriul UE pentru ca lucrătorii din fiecare țară să beneficieze de aceeași protecție.
Hans-Horst Konkolewsky, fost director al EU-OSHA

Încă de la început, EU-OSHA s-a aliniat strategiilor SSM ale UE și Comisiei Europene și a fost un actor-cheie în aceste strategii și în comunicarea asociată.

Misiunea și viziunea EU-OSHA au fost clare încă de la început:

  • să elaboreze, să adune și să furnizeze informații, analize și instrumente de calitate pentru a dezvolta cunoștințe, a sensibiliza publicul și a face schimb de informații și de bune practici privind SSM;
  • să fie un lider recunoscut în promovarea de locuri de muncă sigure și sănătoase în Europa pentru a asigura o economie inteligentă, durabilă, productivă și incluzivă.

Îndeplinirea cu succes de către agenție a acestor obiective în ultimii 25 de ani poate fi atribuită punctelor sale forte duble: rețeaua sa de puncte focale și modul de lucru tripartit.

Modelul tripartit permite ca perspectivele guvernelor, organizațiilor angajatorilor și sindicatelor lucrătorilor să fie atât respectate, cât și reprezentate în procesul de luare a deciziilor, consolidând valorile EU-OSHA de cooperare și parteneriat. Combinarea acestui model cu rețeaua extinsă a EU-OSHA de puncte focale și parteneri la nivel național a avut un efect dublu:

  • este esențială pentru stabilirea unei înțelegeri comune a riscurilor de la locurile de muncă și a metodei de abordare a acestora pentru a avansa;
  • permite agenției să dezvolte și să promoveze eficient o cultură de prevenire a riscurilor la locurile de muncă din Europa.

Aceste realizări au contribuit la îmbunătățirea considerabilă a condițiilor de muncă în statele membre ale UE.

Ne dorim încă 25 de ani de colaborare fructuoasă și de dedicare pentru sensibilizarea publicului și promovarea de bune practici în domeniul SSM! Rămâneți alături de noi pentru mai multe articole din această serie.