Informacje

27/10/2020
Mapowanie ciała to metoda określania, w jaki sposób praca może być szkodliwa dla ciała człowieka, natomiast mapowanie zagrożeń pomaga w określeniu zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy. Te interaktywne techniki...
Join our partners to mark the European Week
19/10/2020
Tegoroczny Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy , organizowany w dniach19–23 października 2020 r., podnosi świadomość społeczną na temat niedawno rozpoczętej kampanii na lata 2020-22 „Zdrowe i...
Staying safe down on the farm
15/10/2020
Rolnictwo to sektor o jednym z najwyższych wskaźników zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, ponieważ tradycyjnie wiąże się z ciężkimi ładunkami, powtarzającymi się ruchami i postawami statycznymi. W nowym...