Informacje

source: napofilm.net

07/08/2020
Za każdym razem działa tak samo: sprawia, że na Twojej twarzy pojawia się szeroki uśmiech, i udziela porad dotyczących bezpieczeństwa, które na długo zapamiętasz. Bez względu na wiek, Napo ma ważną lekcję dla...

© EU-OSHA 

05/08/2020
Przeprowadzone przez EU-OSHA w 2020 r. badanie wśród zainteresowanych stron potwierdza pozytywne postrzeganie wkładu Agencji w zwiększanie świadomości ryzyka i rozwiązań w zakresie BHP oraz w poprawę jakości...

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

30/07/2020
W badaniu poświęconym najpowszechniejszym problemom zdrowotnym dotykającym pracowników na świecie o swoich doświadczeniach opowiadają funkcjonariusz policji, recepcjonistka oraz lekarz podolog, z których każde...