Informacje

25/09/2020
Bogata różnorodność językowa w Europie stanowi kluczowy element dziedzictwa kulturowego kontynentu, który należy zachować i wzmacniać. Dlatego też co roku w dniu 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków...

 © EU-OSHA

15/09/2020
Jak można pomóc małym przedsiębiorstwom w zapewnieniu ich pracownikom bezpieczeństwa, zwłaszcza obecnie, w kontekście bezprecedensowego kryzysu zdrowotnego wywołanego przez COVID-19? Francja zaproponowała...

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

10/09/2020
Egzoszkielety pracownicze to urządzenia noszone na ciele pomagające zmniejszać obciążenia fizyczne w pracy. Stanowią rozwiązanie w przypadku, gdy inne środki techniczne, organizacyjne lub ergonomiczne są...