25 years

Informacje

20/08/2019
„Pomysły na rozpoczęcie rozmowy w miejscu pracy na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego” stanowią nowy doskonały zasób informacji. Można je wykorzystać, aby ułatwić dyskusje grupowe w miejscu pracy...
12/08/2019
Przekształcenie edukacji to motyw przewodni Międzynarodowego Dnia Młodzieży w 2019 r. Obchodzony co roku 12 sierpnia, ma na celu zwiększenie świadomości całego świata na temat wyzwań stojących przed młodszymi...
07/08/2019
Głównym celem EU-OSHA jest uświadamianie pracowników o istniejących zagrożeniach oraz zapobieganie im. Od 25 lat Agencja wraz z partnerami dociera do docelowych odbiorców za pośrednictwem kampanii pod hasłem „...
01/08/2019
W nowym sprawozdaniu EU-OSHA szczegółowo przedstawiono ustalenia drugiej części projektu „Koszty i korzyści związane z bezpieczeństwem i higieną pracy” . Opisano w nim dwa podejścia do szacowania obciążenia...
Zalecane zasoby