Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Przejdź do zawartości. Szukaj FAQ Pomoc O nas

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Wybierz język:

Sieć Agencji
Loading
Jesteś w: Start Tematy Ocena ryzyka Cel oceny ryzyka zawodowego

All Publication items on Ocena ryzyka

W broszurze e-fakty 73: Nanomateriały w sektorze opieki zdrowotnej: zapobieganie ryzyku zawodowemu (2013-06-19)

Niniejsza broszura e-fakty wyjaśnia, w jakich okolicznościach pracownicy opieki zdrowotnej mogą mieć styczność z wytwarzanymi nanomateriałami podczas codziennych czynności wykonywanych w miejscu pracy. Zawiera informacje na temat tego szczególnego ryzyka zawodowego oraz sposobów zapobiegania narażeniu.

W broszurze e-fakty 69: Lista kontrolna do identyfikacji zagrożeń: Zagrożenia BHP związane z małoskalowymi instalacjami solarnymi (2013-05-31)

Choć małoskalowe instalacje solarne oraz instalacje solarne domowego użytku są powszechnie stosowane, powiązane z nimi kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie były dotąd przedmiotem szczególnego zainteresowania. W prace nad tego rodzaju systemami podczas całego cyklu ich życia zaangażowanych jest wiele grup pracowników w różnego rodzaju miejscach pracy i sektorach. Niniejsza lista kontrolna uzupełnia broszurę e-fakty na ten sam temat, a jej celem jest pomoc w zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na jakie mogą być narażeni pracownicy w związku z małoskalowymi systemami solarnymi i systemami solarnymi domowego użytku podczas całego cyklu ich życia, począwszy od wyprodukowania, instalacji i konserwacji aż po wycofanie z eksploatacji i recykling. Lista zawiera również przykłady środków zaradczych dotyczących poszczególnych zagrożeń.

Zrozumienie zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy, ryzykiem psychospołecznym oraz udziałem pracowników za pośrednictwem badania ESENER – streszczenie czterech raportów z analiz wtórnych (2012-04-17)

Dzięki przeprowadzeniu 36 000 wywiadów w ramach ESENER zgromadzono ogromną ilość porównywalnych danych dotyczących sposobu, w jaki w europejskich miejscach pracy zarządza się kwestiami związanymi ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Poza głównymi ustaleniami, które zostały opublikowane w 2010 r., to źródło informacji umożliwia przeprowadzenie dogłębnych analiz statystycznych i określenie czynników leżących u podstaw pojawiających się problemów. W związku z tym przeprowadzono cztery dodatkowe projekty analityczne, w ramach których dane ESENER zostały wykorzystane w większym stopniu, i których wyniki zostały przedstawione w niniejszym podsumowaniu. Tematy czterech wspomnianych sprawozdań to: zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy; przedstawicielstwie pracowników i konsultacjach z zakresu BHP; czynnikach związanych ze skutecznym zarządzaniem ryzykiem psychospołecznym; zarządzaniu ryzykiem psychospołecznym – przyczynach, przeszkodach, potrzebach i podjętych działaniach

Worker representation and consultation on health and safety: An analysis of the findings of the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER) (2012-04-17)

In 2009, EU-OSHA carried out the first Europe-wide establishment survey on health and safety at the workplace, the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER). Following on from the initial analysis presented in the descriptive overview report in 2010, four secondary analysis projects have been carried out in 2011. This report focuses on workers' participation in health and safety management. It highlights how participation varies across Europe and examines the relationship between worker representation and effective management of workplace risks.

Management of occupational safety and health: An Analysis of the findings of the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER) (2012-04-17)

In 2009, EU-OSHA carried out the first Europe-wide establishment survey on health and safety at the workplace, the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER). Following on from the initial analysis presented in the descriptive overview report in 2010, four secondary analysis projects have been carried out in 2011. This report focuses on management of safety and health at work, examining how practices vary across Europe depending on, for example, establishment size, location and sector.

Udział pracowników w zapewnianiu bezpieczeństwa i higieny pracy Praktyczny przewodnik (2012-04-17)

Pracownicy często mają gruntowną wiedzę na temat swojej pracy i pomysły na poprawę jej bezpieczeństwa. Niniejszy przewodnik pokazuje, jak pracownicy mogą wykorzystać tę wiedzę w celu aktywnej współpracy ze swoimi przełożonymi w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. W przewodniku znajdują się informacje na temat ról, obowiązków i zobowiązań prawnych pracowników, ich przedstawicieli i pracodawców. Dokument wymienia również konkretne przykłady działań, jakie wszystkie uczestniczące strony mogą podejmować w celu wyraźnej poprawy bezpieczeństwa i pracy. W przewodniku znajduje się również pożyteczna lista kontrolna, którą pracownicy i ich przedstawiciele mogą wykorzystać, aby się upewnić, że dokładają wszelkich starań na rzecz zmniejszenia ryzyka.

Przywództwo w zarządzaniu w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy – praktyczny przewodnik (2012-04-17)

Bezpieczne i zdrowe miejsca pracy pomagają przedsiębiorstwom i organizacjom w odniesieniu sukcesu i przynoszą korzyści szeroko pojętemu społeczeństwu. Ten przewodnik zapewnia liderom biznesu praktyczne informacje o możliwościach poprawy stanu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy poprzez skuteczne przywództwo, zaangażowanie pracowników oraz ciągłą ocenę i przegląd warunków pracy, dzięki którym przedsiębiorstwa i organizacje stają się bezpieczniejsze i zdrowsze dla każdego. Diagnoza sytuacji daje wyobrażenie o poziomie zapobiegania zagrożeniom w fi rmie i dostarcza pomysłów, jak ten proces usprawnić.

Worker representation and consultation on health and safety: An analysis of the findings of the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks - Technical Report Annexes 1 and 2 (2012-04-17)

In 2009, EU-OSHA carried out the first Europe-wide establishment survey on health and safety at the workplace, the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER). Following on from the initial analysis presented in the descriptive overview report in 2010, four secondary analysis projects have been carried out in 2011. This is the technical annex to a report that focuses on workers' participation in health and safety management. It highlights how participation varies across Europe and examines the relationship between worker representation and effective management of workplace risks.

Management of occupational safety and health - An Analysis of the findings of the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER) - Technical report annexes 1 and 2 (2012-04-17)

In 2009, EU-OSHA carried out the first Europe-wide establishment survey on health and safety at the workplace, the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER). Following on from the initial analysis presented in the descriptive overview report in 2010, four secondary analysis projects have been carried out in 2011. This is the technical annex to a report that focuses on management of safety and health at work, examining how practices vary across Europe depending on, for example, establishment size, location and sector.

European good practice awards 2010/11 - a European campaign on safe maintenance (2011-04-28)

As part of the European Campaign 2010–11 on Safe Maintenance, EU-OSHA organised the European Good Practice Awards Competition (the tenth such competition), aiming to identify examples of good practice in the management of occupational safety and health during maintenance. The awards recognise organisations that have made an outstanding and innovative contribution to Safe Maintenance. Through the competition EU-OSHA promotes good practice solutions at the workplace and shares information about good practice across Europe. Forty entries from 22 Member States and Turkey were received, including organisations of all sizes and from a wide variety of industrial sectors.

E-fact 53: Risk assessment for biological agents (2010-10-25)

Following a brief introduction to biological agents and the hazards generated by these agents, e-fact includes sections on ‘How to do a Risk Assessment’ and ‘How to use a Checklist’. A checklist is then presented to help identify the hazards potentially posed by biological agents. An extensive list of ‘proposed solutions and examples of preventive measures’ is then considered in the light of some of the questions raised in the general checklist. An example of risk assessment relating to legionella is then presented. Finally, sources of further information are presented at the end of the e-fact.

Mainstreaming OSH into business management (2010-07-06)

Organisations deal with OSH in different ways: some organisations have little expertise in OSH and react to problems such as occupational accidents, work-related diseases and absenteeism in an ad hoc way, while others strive to manage OSH more systematically, and even proactively, by implementing OSH into the organisation’s overall management. This report aims to provide evidence and information on how OSH can be incorporated into general management and business, thereby achieving safer and healthier working environments, and better general organisational performance. This report comprises three main parts, each with a different specific focus: (1) a literature review, (2) an overview of related policies, and (3) a report of case studies and good practice. Readers should refer to the appropriate sections of the report for more detailed discussions and further information about each area.

OSH in figures: Work-related musculoskeletal disorders in the EU - Facts and figures (2010-05-04)

Musculoskeletal disorders (MSDs) remain the most common occupational disease in the European Union and workers in all sectors and occupations can be affected. Recent figures, for example from Austria, Germany or France, also demonstrate an increasing impact of musculoskeletal disorders on costs. This latest report, following on from the Agency’s previous research, aims to give an updated overview of the current European situation as regards musculoskeletal disorders, the trends over the years since the first campaign in 2000, and a detailed insight into the causes and circumstances behind MSDs. The report highlights the main issues and aims to provide a well-founded evidence base, helping policy makers, actors at enterprise and sector level, as well as researchers and those who record, prevent and compensate occupational diseases in the European Union to set the agenda for the next years.

Factsheet 92 - Włączanie zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy do zarządzania biznesowego. Podsumowanie sprawozdania Agencji (2010-02-05)

Sprawozdanie, którego celem było dostarczenie informacji o tym, jak można włączyć zagadnienia BHP w miejscu pracy do ogólnego zarządzania biznesowego, streszczono w Biuletynie nr 92. Sprawozdanie zawiera przegląd publikacji, powiązanych polityk oraz przykłady dobrych praktyk.

Biuletyn nr 90 - Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy związanej z technicznym utrzymaniem miejsca pracy – obraz statystyczny (2010-02-03)

U pracowników zajmujących się pracami konserwacyjnymi powszechne są choroby zawodowe i problemy zdrowotne związane z pracą (takie jak azbestoza, nowotwory, problemy ze słuchem oraz dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego). Pracownicy zajmujący się konserwacją są także narażeni na wszelkie rodzaje wypadków. Dane EUROSTAT-u z pięciu krajów UE wskazują, że co najmniej 15-20% wszystkich wypadków i 10-15% wszystkich śmiertelnych wypadków jest związanych z pracami konserwacyjnymi (w 2006 r.). Istotne jest, aby wdrożyć odpowiednie procedury oceny ryzyka dla prac konserwacyjnych, a także stosować właściwe środki zapobiegawcze w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników zajmujących się pracami konserwacyjnymi.

Factsheet 87 - Zróżnicowanie siły roboczej a ocena ryzyka – zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom Podsumowanie sprawozdania Agencji (2010-01-11)

Zróżnicowanie siły roboczej w miejscu pracy i zarządzanie taką grupą to dziś istotne kwestie związane z bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy. Nie przeprowadzono jednakże zbyt wielu badań dotyczących oceny ryzyka z perspektywy tego zróżnicowania. Brak ciągle praktycznych narzędzi oceny ryzyka, które uwzględniałyby szczególne rodzaje zagrożeń, na jakie narażeni są pracownicy niepełnosprawni, imigranci, starsi pracownicy, kobiety czy pracownicy tymczasowi.

Workforce diversity and risk assessment: Ensuring everyone is covered (2009-10-20)

The main aim of this report is to describe why and how risk assessment can and should cover the whole workforce, and to increase awareness among those responsible for and aff ected by health and safety at work – employers, employees, safety reps and OSH practitioners – about the importance of assessing the risks of ALL workers. The report is aimed mainly at those who are responsible for carrying out risk assessments and/or are involved in the process.

Factsheet 85 - Ocena, eliminacja i znaczne zmniejszenie ryzyka w miejscu pracy Streszczenie sprawozdania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (2009-10-20)

Ocena ryzyka to podstawa dobrego zarządzania BHP oraz klucz do ograniczenia wypadków i chorób zawodowych związanych z pracą. Jeśli tylko zostanie odpowiednio wdrożona, może się przyczynić nie tylko do bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, lecz także do polepszenia ogólnych wyników firmy. Niniejsze sprawozdanie wspiera Europejską Kampanię na rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy” 2008/2009, dostarczając informacji o zakończonych powodzeniem działaniach w miejscach pracy, mających na celu wyeliminowanie lub znaczne zmniejszenie ryzyka zawodowego. Sprawozdanie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie oceny ryzyka w miejscu pracy i podejmowanie decyzji o środkach zapobiegawczych.

Assessment, elimination and substantial reduction of occupational risks (2009-10-07)

This report features cases from a variety of workplaces that demonstrate how a risk assessment process has led to a risk being identified and successfully eliminated or substantially reduced. The main aim of the report is to illustrate how risk elimination or risk reduction at source can be achieved at workplace level.

The human-machine interface as an emerging risk (2009-10-04)

Interaction with – and dependence on – technology is increasing in almost all fields of work. Given that a poor human-machine interface can have serious consequences in terms of occupational accidents and diseases, including stress, its proper inclusion in design equipment and workplace is of utmost importance. Based on a literature survey and a small expert survey, this report explores how the human-machine interface influences occupational risks, describing who is exposed, and giving some examples of what can be done to reduce the risk.

Preventing risks to young workers: policy, programmes and workplace practices (2009-10-01)

Young workers (15–24 years) are a very vulnerable group when it comes to occupational safety and health (OSH). However, the majority of OSH risks are preventable — whether they involve young or older workers — by applying the principles of risk assessment and putting in place the necessary preventive measures. To support information exchange on best practice, the agency has produced a report about how the occupational safety and health of young workers can be managed at policy and practice level. The report includes a variety of case studies and also identifies some success factors for prevention.

Factsheet 83 - Dobra praktyka w zapobieganiu zagrozeniom, na jakie narazeni sa młodzi pracownicy – Streszczenie sprawozdania (2009-09-23)

Młodzi ludzie sa narazeni na wieksze ryzyko w miejscu pracy z wielu wzgledów. Brakuje im doswiadczenia i dojrzałosci, wiedzy na temat zagrozen oraz umiejetnosci i przygotowania zawodowego. Moga byc nieswiadomi własnych praw i nie znac obowiazków pracodawców w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa w pracy. Czesto niechetnie mówia o problemach i staraja sie zadowolic nowego pracodawce. Dlatego nalezy powierzac im wykonywanie bezpiecznych i odpowiednich prac, które sa zgodne z ich umiejetnosciami i mozliwosciami psychofizycznymi; konieczne jest takze zapewnienie im własciwego przeszkolenia i nadzoru.

Exploratory survey of Occupational Exposure Limits (OELs) for Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic substances (CMRs) at EU Member States level (2009-09-04)

This report is based on a one-off survey carried out late 2007-early 2008 among EU-OSHA's network partners at the request of the European Commission. Rather than presenting an in-depth study of the systems in place for setting occupational exposure limits (OELs) for carcinogenic, mutagenic and reprotoxic substances, this report provides a general overview of the situation in 21 Member States. In recent years, all Member States have made available their OEL lists on the internet, some in English, and are capitalising on each others' resources. Readers are advised to bear in mind the introductory notes when extracting information from the extensive tables provided in the report.

Report - Occupational safety and health and economic performance in small and medium-sized enterprises: a review (2009-07-07)

The present review examines the link between Occupational Safety and Health (OSH) and economic performance, especially as it relates to small and medium sized enterprises (SMEs). It is essential to stress from the outset that while there is no clear definition of economic performance, there are indicators that can examine the concept and its importance to businesses. OSH is not usually viewed as a contributory factor to the economic viability of an organisation. Compliance with government guidelines, regulations and laws is generally the primary focus of OSH policies. Perceptions of the connection between effective OSH and the resulting financial benefits could, and should be improved. The strong economic advantages of good occupational health practice need to be highlighted continuously to organisations because the failure to acknowledge the importance of this link will limit the effectiveness of interventions aimed at preventing disease and injury (Lahiri, Levenstein, Nelson and Rosenberg, 2005; Toffel and Birkner, 2002). Additionally, while the cost of ensuring safety is important, “unsafety” is also costly (Rimington, 1993). For example, a reduction of accidents, damage and improvements to poor health can lead to a reduction in costs and a greater availability of people and plant. This, in turn, can improve efficiency and thereby heighten the effectiveness of businesses (Smallman and John, 2001).

Report - Expert forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and health (2009-03-23)

It is estimated that about 74,000 work-related deaths may be linked to hazardous substances at work each year in the EU – about 10 times more than workplace accidents. About 15% of European workers report handling chemical products for a quarter of their working time and 19% report breathing in dust, fumes and smoke in their workplaces. The 49 experts from 21 European countries who participated in this forecast highlighted particles and dusts as major emerging concerns and put nanoparticles at the top of the list of emerging risks. Other main groups of emerging risks identified were carcinogenic, mutagenic and reprotoxic substances, and the increasing use of allergenic and sensitising substances. Specific occupations of emerging concerns were also highlighted and include the increasing waste management industry, construction, and service activities such as cleaning or home nursing. In addition, there is a growing number of workers in SMEs and sub-contracted jobs, where the management of chemical risks is generally poorer. Last but not least, concern about multiple exposures is increasing as it was also shown in the three other forecasts on emerging biological, physical and psychosocial emerging risks.

E-fact 45: Lista kontrolna w celu zapobiegania nieprawidłowym postawom podczas pracy (2008-11-04)

Prawidłowa postawa podczas pracy jest warunkiem koniecznym, aby zapobiec chorobom układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) związanym z pracą. Choroby te obejmują upośledzenia struktur anatomicznych, takich jak: mięśnie, stawy, ścięgna, wiązadła i nerwy lub miejscowe układy krążenia krwi, wywoływane lub wzmożone przede wszystkim na skutek wykonywania pracy oraz bezpośrednio przez oddziaływanie czynników otoczenia, w którym praca jest wykonywana.

E-fact 44 - Checklist for the prevention of manual handling risks (2008-11-04)

Manual handling of loads (MHL) includes lifting, holding, putting down, pushing, pulling, carrying and moving a load. It is one of the major causes of musculoskeletal disorders (MSDs). This checklist is aimed at helping to carry out a risk assessment and it includes questions related to all aspects of manual handling and offers examples of preventive measures that can help to improve handling and therefore reduce risks.

E-fact 43 - Checklist for preventing WRULDs (2008-11-04)

Work-related neck and upper limb disorders (WRULDs) are impairments of bodily structures such as to a tendon, nerve, muscle, joint, bursa or the localised blood circulation system. Principally, they are caused by the performance of work and by the effects of the immediate environment where that work is carried out. This checklist helps to identify the particular factors that can contribute to workers developing WRULDs. Furthermore, it gives examples about the practical steps that can be taken to prevent or reduce the risks of workers sustaining WRULDs.

E-fact 42: Lista kontrolna w celu zapobiegania chorobom kończyn dolnych (2008-11-04)

Choroby kończyn dolnych związane z pracą to uszkodzenia takich struktur ciała jak ścięgna, mięśnie, nerwy, stawy i kaletki maziowe, spowodowane lub nasilone przede wszystkim przez wykonywanie pracy i bezpośrednie oddziaływanie środowiska, w którym ta praca jest wykonywana. Mogą one dotyczyć dolnych partii ciała, głównie bioder, kolan i stóp. Główne czynniki ryzyka w przypadku związanych z pracą chorób kończyn dolnych to kucanie, klęczenie, naciskanie na pedały lub długie przebywanie w pozycji stojącej lub chodzenie.

E-fact 41 - Cleaners and dangerous substances (2008-10-17)

Cleaners are at risk from exposure to cleaning products through inhalation and skin contact, wet work activities, needle stick injuries and dirt. Skin problems are the most common problem for cleaners, who are also at increased risk of developing asthma, chronic bronchitis and other respiratory problems This E-Fact looks at how to recognise dangerous substances and explains how they can enter the body and cause harm. It also offers ways to prevent or minimise risk.

E-fact 39 - Cleaners and musculoskeletal disorders (2008-10-17)

This E-Fact offers important information about about work-related musculoskeletal disorders. Numerous investigations have shown that cleaners are at risk of developing MSDs of the back, neck, shoulders, elbows, hands and lower limbs as a result of their work. The E-Fact identifies the risk factors that cleaners face in the course of their work and provides advice on the practical steps that can be taken to prevent or reduce these risks.

E-fact 37 - Slips, trips, falls and cleaners (2008-10-17)

This E-Fact explains the most commons causes of slips, trips and falls. It examines why cleaners are especially at risk from these type of accidents and outlines the steps that can be taken to prevent them happening. It also lists the relevant legislation protecting cleaners.

E-fact 36: Zapobieganie wypadkom i złemu stanowi zdrowia personelu sprzątającego (2008-10-17)

Personel sprzątający pracuje we wszystkich sektorach przemysłu i miejscach pracy, począwszy od hoteli po szpitale oraz od fabryk po gospodarstwa. Pracują zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz, w tym w miejscach publicznych. Pracowników sprzątających często pracujących nocą lub wcześnie rano, czasami w pojedynkę, można spotkać wszędzie, zaś praca przez nich wykonywana jest bardzo ważna.

Report - Skin diseases and dermal exposure: policy and practice overview (2008-10-09)

Skin diseases are the second most common work-related health problem in Europe. They represent more than 7% of all occupational illnesses and are one of the most important emerging risks related to the exposure to chemical, physical and biological risk factors. The fact that there is no scientific method to measure the level of the body’s exposures to risks via dermal contact and their physiological consequences, increases the importance of recognising risk factors and developing methods of assessing the level of exposure and controlling it. This report presents an overview of dermal exposures and occupational skin diseases. It also presents the principal policies relating to the recognition and recording of skin diseases, as well as the recognition, assessment and control of dermal exposure to chemical, biological and physical risk factors in the Member States of the European Union.

Magazine 11 - Healthy Workplaces. Good for you. Good for business (2008-09-24)

To help companies in general and SMEs in particular to assess their risks, initiatives have been taken to develop simple tools to facilitate risk assessment or increase awareness about the importance of managing risks. This Magazine shows such initiatives taken mainly at Member State level. The contributions come from across Europe and describe the efforts of a broad spectrum of individuals and groups, including government ministries, employers´ organisation and trade unionists, to improve the management of risks in the workplace.

E-fact 35 - Risk Assessment for Care Workers (2008-09-23)

Following a brief introduction about home care workers and OSH in care worker activities, the article includes sections on ‘How to do a Risk Assessment’ and ‘How to use a Checklist’. A general checklist is then presented to help determine ‘Does the hazard exist at the workplace?’. An extensive list of ‘Proposed solutions and examples of preventive measures’ is then considered, for the different questions posed in the general checklist. A case study is then presented, showing how appropriate education and training and the use of risk assessment tools and a resource guide can alter a home care worker’s perception of occupational safety and health issues and through this reduce the potential for injuries and claims. Finally, sources of further information are presented at the end of the article.

E-fact 34 - Risk assessment for Hairdressers (2008-09-23)

Following a brief introduction to the hairdressing sector and occupational health and safety in the sector, this article includes sections on ‘How to do a Risk Assessment’ and ‘How to use a Checklist’. A checklist is then presented to help identify the hazards in the sector. An extensive list of ‘proposed solutions and examples of preventive measures’ is then considered for different questions posed in the general checklist. A case study is then presented, to show the importance of identifying hazards and taking the appropriate preventive measures. Finally, sources of further information are presented at the end of the article.

E-fact 33 - Risk assessment for Teleworkers (2008-09-23)

Following a brief introduction to teleworking and occupational health and safety issues faced by teleworkers, the article includes sections on ‘How to do a Risk Assessment’ and ‘How to use a Checklist’. A checklist is then presented to help identify the hazards applied to teleworking. An extensive list of ‘proposed solutions and examples of preventive measures’ is then considered for some of the questions raised in the general checklist. A case study is then presented, showing the challenges faced by teleworking. Finally, sources of further information are presented at the end of the article.

E-Fact 32 - Common errors in the risk assessment process (2008-09-23)

When conducting the risk assessment common errors are made by all types of enterprises and organisations. Some of the most common errors during the process are presented here, in the order in which they generally occur. Some of the common errors mentioned: overlooking possible risk categories, not thinking about long-term hazards to health, overlooking second jobs, not ensuring coordination between employers and subcontractor, not including groups of persons who may particularly be at risk, not taking into account the preventive hierarchy, considering the risk assessment as a one-time obligation, not supervising sufficiently the efficiency of the preventive measures, ...

Factsheet 81 - Ocena ryzyka zawodowego – sposób na zdrowe i bezpieczne miejsce pracy (2008-04-05)

Ocena ryzyka zawodowego jest podstawa skutecznego zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy, a takze sposobem na ograniczenie liczby wypadków zwiazanych z praca i zapadalnosci na choroby zawodowe. Jezeli przeprowadzi sie ja prawidłowo, moze podniesc poziom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy – oraz wpłynac na poprawe wyników przedsiebiorstwa.

Factsheet 80 - Ocena ryzyka zawodowego – zadania i obowiazki (2008-04-04)

W Europie bezpieczenstwo i zdrowie pracowników sa chronione dzieki podejsciu opartemu na ocenie ryzyka i zarzadzaniu nim. Aby ocena ryzyka zawodowego była skuteczna, wszyscy zainteresowani musza dobrze rozumiec kontekst prawny, koncepcje, sam proces oceny ryzyka oraz role głównych podmiotów zaangazowanych w ten proces.

E-fact 30 - Occupational safety and health in the textiles sector (2008-04-02)

The textiles industry employs more than 2 million people in Europe, the majority of whom are women. Significant hazards include manual handling, using machinery, being struck by an object, contact with chemical agents, noise and slips and trips. The resulting health problems include musculoskeletal disorders, hearing damage and occupational asthma and respiratory irritation. This E-fact outlines the hazards and risks and the general approach on managing occupational safety and health in the sector.

E-fact 29: Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia w europejskim przemyśle leśnym (2008-04-01)

Lasy i inne tereny zadrzewione obejmują około 160 milionów hektarów, co stanowi blisko 35% obszaru lądowego Unii Europejskiej. Są wartościowym zasobem naturalnym: oprócz drewna dostarczają korek, choinki, żywicę, orzeszki piniowe, rośliny stosowane w medycynie, grzyby, owoce leśne. Jednocześnie jednak są niebezpiecznym miejscem pracy: zdarza się tam więcej poważnych wypadków, w tym śmiertelnych, aniżeli w wielu innych sektorach gospodarki, a pracownicy stosujący pilarki łańcuchowe do ścinania drzew są narażeni na szczególne niebezpieczeństwo.

E-Fact 20 - Checklist for the prevention of accidents in laboratories (2007-11-28)

Laboratories involve a greater variety of hazards than most workplaces. This e-fact sheet focuses on safety in chemical and biological laboratories in particular. It outlines EU legislation on laboratory safety, particularly as it relates to chemical and biological hazards, and pregnant and young workers. It summarises hazards that the lab worker can encounter and gives examples of serious lab accidents that could have been prevented if proper safety measures had been taken. It concludes with a set of checklists to help workers in laboratories assess possible risks, and to monitor safety processes. The checklists cover: General laboratory safety; Information for workers; Chemical safety; Biological safety; Hygiene; Emergency procedures; Personal Protective Equipment (PPE); Hazardous waste.

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczą każdego z nas (2007-03-20)

Dobra praktyka dla przedsiębiorstw, partnerów społecznych oraz organizacji. Wdrażanie inicjatywy na rzecz zdrowia w miejscu pracy. Inicjatywa Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rzecz ułatwienia pracodawcom i pracownikom dostępu do wysokiej jakości informacji o bezpieczeństwie i zdrowiu zapewnia wszelkie narzędzia potrzebne do stworzenia bezpiecznego, zdrowego i wydajnego miejsca pracy.

Najważniejsze aspekty oceny ryzyka zawodowego (2007-03-20)

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ocena ryzyka zawodowego pomaga ograniczyć negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi i środowisko w związku z wykonywaną pracą. Przyczynia się również do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego prawidłowego funkcjonowania. Zgodnie z przepisami prawa każdy pracodawca jest zobowiązany przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego oraz informować o nim pracowników.

E-fact 18 - Risk assessment in health care (2007-02-28)

This article outlines the risk factors specific to the health care sector and describes practical steps of risk assessment. Risk assessment is a key to preventing and reducing health care workers exposure to work hazards.

E-fact 7 - Worker safety representatives and the protection of young workers (2006-10-24)

Young people may be at particular risk in the workplace because they lack experience and training, because they do not have the confidence to raise problems and want to appear keen and enthusiastic to their employer, or because of physical or mental immaturity. Worker safety representatives have the right to be consulted on workplace health and safety matters, including those relating to young workers. If you are a worker safety representative, this summary provides some information about looking out for young people in your workplace, and helping to ensure their safety and health.

E-fact 5 - Hazards and Risks in the Retail Trade: advice for young workers (2006-10-24)

Many young people work in shops, supermarkets and stores. But working in the retail sector can be hazardous, especially when you are young and new to the job. Some hazards, such as the risk of slips or falls, are found in many other industries. Others are more specific to the retail sector. You may be at risk from moving vehicles in delivery areas, falling objects, and strains on your body from lifting loads and making repetitive movements. You may also be at risk of being assaulted or threatened by members of the public. But there are things that can be done to control these hazards and risks effectively.

Factsheet 38 - Wst˜p (2003-06-17)

 

Factsheet 35 - Przekazywanie informacji na temat niebezpiecznych substancji (2003-03-07)

W ramach Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2003 Agencja przygotowała całą serię publikacji FACTS zawierających informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, na temat niebezpiecznych substancji. Skuteczne przekazywanie informacji o zagrożeniach zdrowia pracowników oraz o zarządzaniu nimi na stanowiskach pracy stanowi wspólne wyzwanie dla pracodawców, pracowników oraz ich przedstawicieli. Poniższy numer FACTS przedstawia działania, jakie należy rozważyć celem skutecznego przekazywania informacji.

Factsheet 34 - Eliminowanie i zastępowanie niebezpiecznych substancji (2003-03-07)

Tematem Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2003 jest zapobieganie zagrożeniom niesionym przez niebezpieczne substancje. Agencja przygotowała całą serię publikacji FACTS zawierających informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, dotyczące niebezpiecznych substancji, w tym czynników biologicznych. Poniższy numer FACTS wprowadza pojęcia dotyczące procesu eliminacji lub zastępowania niebezpiecznych substancji.

Interview with Jukka Takala, Director of the European Agency for Safety and Health at Work ()

Jukka Takala: Risk assessment is the key to preventing accidents and illness at work. Risk assessment is he process of systematically evaluating the risks to workers’ safety and health from workplace hazards. Risk assessment enables employers to understand the action that they need to take, to eliminate or minimise the risks to their employees. It is the start of the process of safety and health management.