Sprawozdania z seminariów

Warsztaty na temat obciążeń zawodowych powodowanych przez choroby

Celem całodziennych warsztatów było umożliwienie przeprowadzenia dyskusji na temat zakresu przyszłych prac Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy dotyczących chorób zawodowych w perspektywie programu wieloletniego oraz szeroko zakrojonego przeglądu kwestii bezpieczeństwa i zdrowia w pracy planowanego na lata 2015, 2016 i 2017. Na warsztatach spotkali się eksperci wyznaczeni przez naszą sieć punktów centralnych, przedstawiciele WHO, naukowcy, europejscy partnerzy społeczni, delegaci Grup Roboczych Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Komitetu SCOEL, Komitetu Starszych Inspektorów Pracy SLIC oraz Komisji Europejskiej. W ramach działalności Agencji prace dotyczące chorób zawodowych mają stanowić wkład faktograficzny w profilaktykę oraz lepsze rozeznanie w zakresie obciążeń powodowanych przez choroby w miejscu pracy.

Event Details

Data rozpoczęcia: 
10/10/2014 - 09:00
Data zakończenia: 
10/10/2014 - 17:30
Number of pages 23