Sprawozdania z seminariów

Zalety inwestowania w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy

W dniach 17-18 września 2014 r. odbyła się konferencja „Inwestowanie w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy - przewaga korzyści nad kosztami”, zorganizowana przez punkty centralne krajów Beneluksu w ścisłej współpracy z duńskim Ministerstwem Spraw Społecznych i Zatrudnienia, Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz TNO. Dnia 17 września popołudniowe rozważania dotyczyły inwestowania w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy na poziomie przedsiębiorstw. Zaprezentowano kilka praktycznych przykładów, które poddano szczegółowej dyskusji, zastanawiając się przy tym nad czynnikami zachęcającymi pracodawców do inwestowania w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy oraz barierami dla takich inwestycji. Następnego dnia podczas porannych sesji rozmawiano o aktualnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy na poziomie poszczególnych branż, krajów i całej Europy. Podkreślono szereg zachęt gospodarczych dla pracodawców inwestujących w ten obszar. Uczestnicy wymieniali się przykładami z własnego doświadczenia, najlepszymi praktykami, czynnikami decydującymi o powodzeniu oraz informacjami o ewentualnych błędach.

Event Details

Lokalizacja: 
De Bazel Café & Conference Center, Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam.
Data rozpoczęcia: 
17/09/2014 - 12:00
Data zakończenia: 
18/09/2014 - 13:00
Number of pages 7