You are here

Publikacje
14/08/2017

Starania, aby małe przedsiębiorstwa stawały się bezpieczniejsze, zdrowsze i odnosiły sukcesy

Starania, aby małe przedsiębiorstwa stawały się bezpieczniejsze, zdrowsze i odnosiły sukcesy

EU-OSHA przygląda się bezpieczeństwu i zdrowiu w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach w Europie.

Należy dołożyć większych starań, aby rozpoznać specyficzne wyzwania dla BHP, z którymi borykają się te przedsiębiorstwa i określić rozwiązania praktyczne.

Downloadin:EN