You are here

Publikacje
10/12/2018

Streszczenie – Rozwiązania w zakresie ostrzegania i nadzoru do celów rozpoznawania chorób związanych z pracą w UE

Streszczenie – Rozwiązania w zakresie ostrzegania i nadzoru do celów rozpoznawania chorób związanych z pracą w UE

Niniejszy raport przedstawia wyniki dużego projektu dotyczącego rozwiązań w zakresie ostrzegania i nadzoru służących rozpoznawaniu pojawiających się zagrożeń dla zdrowia w pracy oraz nowych chorób związanych z pracą.

Zbadano istniejące rozwiązania stosowane w Unii Europejskiej (oraz w kilku przypadkach spoza UE), a następnie po przeanalizowaniu 12 systemów ostrzegania i nadzoru oraz po konsultacjach z ekspertami i zainteresowanymi stronami, sformułowano zalecenia dotyczące ustanowienia i usprawnienia systemów nadzoru.

Badanie to umożliwi lepsze zrozumienie skutecznych rozwiązań w zakresie ostrzegania i nadzoru oraz sposobu, w jaki mogą one wspierać tworzenie polityk oraz oparte na dowodach zapobieganie nowym chorobom związanym z pracą.

Downloadin:CS | EL | EN | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | NL | PL | SK | SL