You are here

Publikacje
29/11/2018

Streszczenie – Prognozy dotyczące nowych i pojawiających się rodzajów ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy związanych cyfryzacją do 2025 r.

Streszczenie – Prognozy dotyczące nowych i pojawiających się rodzajów ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy związanych cyfryzacją do 2025 r.

Niniejszy raport przedstawia ostateczne wyniki dużego projektu prognozy na temat postępu w technologiach cyfrowych oraz wynikających z tego zmian dotyczących miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy.

Potencjalny wpływ tych zmian na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy (BHP) do 2025 r. uwzględniono poprzez opracowanie czterech scenariuszy.

Każdy scenariusz przedstawia różne wyzwania i możliwości dla BHP. Badanie to pomoże czytelnikom lepiej zrozumieć, w jaki sposób cyfryzacja może wpłynąć na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w Unii Europejskiej, a także opracować strategie bardziej odporne na te zmiany w pracy i BHP.

Downloadin:EN | ES | FI | FR | IT | LV | NO | PL | PT | RO | SV