You are here

Publikacje
07/11/2017

Streszczenie – Ochrona pracowników w gospodarce platform online: przegląd zmian regulacyjnych i w zakresie polityki w UE

Streszczenie – Ochrona pracowników   w gospodarce platform online:  przegląd zmian regulacyjnych i w  zakresie polityki w UE

Rozwój gospodarki online stwarza wyzwania dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP). Praca za pośrednictwem platform online – praca przesyłana przez platformy online lub świadczona za ich pomocą – charakteryzuje się szerokim zakresem form świadczenia pracy, jak np. praca dorywcza, samozatrudnienie ekonomicznie zależne, praca na akord, praca z domu i praca zlecana za pośrednictwem platform społecznościowych (crowdwork).

W sprawozdaniu opisano zagrożenia w zakresie BHP, jakie mogą wyniknąć z pracy za pośrednictwem platform online, omówiono wyzwania, jakie gospodarka online stwarza dla obecnych podejść regulacyjnych w zakresie BHP i podano przykłady istniejących lub opracowywanych strategii i inicjatyw regulacyjnych mających zaradzić zagrożeniom i sprostać wyzwaniom.

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | FI | HR | HU | IS | IT | LV | NL | NO | PL | PT | RO | SL