You are here

Publikacje
20/04/2018

Słowenia: Zminimalizowanie narażenia na formaldehyd przez zastąpienie żywicy

Słowenia: Zminimalizowanie narażenia na formaldehyd przez zastąpienie żywicy

W odpowiedzi na oficjalną klasyfikację formaldehydów jako należących do substancji rakotwórczych kategorii 1B, słoweńskie przedsiębiorstwo stosujące tę substancję przy produkcji wyrobów izolacyjnych oceniło obecną sytuację i wprowadziło środki zaradcze, aby poprawić bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

W ramach tego przykładu dobrych praktyk szczegółowo przedstawiono sposób, w jaki przedsiębiorstwo – przede wszystkim przez zastąpienie żywicy substancjami o wystarczająco niskiej zawartości formaldehydu, aby nie zostały zakwalifikowane jako substancje rakotwórcze – zdołało w znaczącym stopniu ograniczyć poziomy narażenia. Wspomniane zastąpienie miało inne pozytywne skutki, takie jak produkty wyższej jakości i mniejszy wpływ na środowisko.

Downloadin:EN