You are here

Publikacje
13/10/2014

Streszczenie: Ryzyko psychospołeczne w Europie: Występowanie i strategie zapobiegania

Streszczenie: Ryzyko psychospołeczne w Europie: Występowanie i strategie zapobiegania

Niniejsze streszczenie opracowano na podstawie wspólnego sprawozdania dotyczącego zagrożeń psychospołecznych w Europie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). Opiera się ono na uzupełniających się pracach dwóch agencji, stosownie do ich różnych ról. W sprawozdaniu podkreślona została złożoność relacji pomiędzy zdrowiem a pracą oraz zaprezentowano informacje porównawcze na temat występowania zagrożeń psychospołecznych wśród pracowników, a także przeanalizowano powiązania pomiędzy takimi zagrożeniami a zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Omówiono także starania podejmowane przez zakłady pracy w celu ograniczenia zagrożeń psychospołecznych oraz opisano działania, które mogą zostać podjęte w przedsiębiorstwach. W sprawozdaniu zawarto także przegląd polityk stosowanych w sześciu państwach członkowskich.

Zamów wersję drukowanąEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV