You are here

Publikacje
07/05/2018

REACH 2018 – Zacznijmy działać!

REACH 2018 – Zacznijmy działać!
Rozporządzenie REACH zobowiązuje
przedsiębiorstwa wytwarzające substancje
chemiczne lub przywożące je do UE, Islandii,
Norwegii lub Lichtensteinu, w ilości wynoszącej
co najmniej 1 tonę rocznie, do zarejestrowania
ich w ECHA. Jeżeli brakuje informacji o
stwarzających zagrożenie właściwościach
substancji chemicznej, należy je opracować i
w razie potrzeby dokonać aktualizacji karty
charakterystyki.
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV