You are here

Publikacje
03/10/2018

Arkusz informacyjny: Praktyczne narzędzia i wytyczne dotyczące substancji niebezpiecznych w miejscach pracy

Arkusz informacyjny: Praktyczne narzędzia i wytyczne dotyczące substancji niebezpiecznych w miejscach pracy

Ten arkusz informacyjny zawiera porady dotyczące dostępnych narzędzi i wytycznych, które pomogą pracodawcom i pracownikom w zarządzaniu ryzykiem związanym z niebezpiecznymi substancjami w miejscu pracy. Korzystanie z już dostępnych narzędzi i wytycznych może zaoszczędzić czas, a także zapewnia praktyczne sposoby ograniczenia narażenia pracowników na substancje stwarzające zagrożenie.

Arkusz informacyjny odsyła do nowej bazy danych zasobów prowadzonej przez EU-OSHA, która zawiera obecnie ponad 700 narzędzi i zasobów w wielu językach. Ma ona kilka opcji filtrowania, aby pomóc użytkownikom w znalezieniu narzędzi, które będą dla nich najbardziej użyteczne.

Downloadin:CS | DE | EL | EN | ES | HR | LT | LV | NL | RO