You are here

Publikacje
05/07/2019

Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy oraz przyszłość pracy: korzyści i ryzyko związane z narzędziami sztucznej inteligencji w miejscach pracy

Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy oraz przyszłość pracy: korzyści i ryzyko związane z narzędziami sztucznej inteligencji w miejscach pracy

Artykuł omawia potencjalne skutki korzystania z technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja i duże zbiory danych dla BHP w miejscu pracy.

Jakkolwiek nie ulega wątpliwości, że technologie cyfrowe znacząco zmienią sposób w jaki pracujemy, pozostaje jednak pytanie, jak wpłynie to na dobrostan, bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy. Artykuł wskazuje przykłady korzystania ze sztucznej inteligencji w zakładach pracy, np. w analizie osób (ang. people analytics) i procesach rekrutacji w kadrach; w robotyce opartej na sztucznej inteligencji; w chatbotach w ośrodkach wsparcia; lub w technologiach ubieralnych na liniach produkcyjnych.

Artykuł przedstawia potencjalne konsekwencje nieodpowiedniego wdrożenia takich technologii oraz warunki ich odpowiedniego wdrożenia. 

Downloadin:EN