You are here

Publikacje
29/03/2018

Promocja OiRA we Francji

Promocja OiRA we Francji

Narzędzia OiRA we Francji (stworzone przez INRS) bardzo skutecznie docierają do mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i zachęcają je do dokonywania oceny ryzyka. W tym studium przypadku podsumowuje się działania przeprowadzone w sektorach transportu drogowego i gastronomii w celu dotarcia do MŚP z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

W podsumowaniu przedstawiono ogólne informacje na temat powyższych sektorów oraz pomysły uzasadniające główne tematy obu narzędzi.

Objaśniono zaangażowanie różnych partnerów procesu i wskazano czynniki sukcesu.

Downloadin:EN