You are here

Publikacje
26/04/2017

Broszura na temat OiRA

Broszura na temat OiRA

Niniejszy materiał zawiera krótkie streszczenia kluczowych informacji na temat tego, czym jest OiRA, dlaczego warto skorzystać z tej aplikacji, dla kogo jest ona przeznaczona oraz jak działa. Ponadto użytkownicy znajdą tu przegląd narzędzi OiRA oraz wskazówki na temat dostępu do nich.

Zamów wersję drukowanąEU Bookshop: Możesz zamówić drukowaną wersję dokumentu
Downloadin:EN