You are here

Publikacje
08/09/2017

Międzynarodowe porównanie kosztów wypadków i chorób związanych z pracą

 Międzynarodowe porównanie kosztów wypadków i chorób związanych z pracą

Jeszcze nigdy dotąd korzyści ekonomiczne związane z bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy nie były tak oczywiste. Według najnowszych danych szacunkowych pochodzących z międzynarodowego projektu badawczego wypadki i choroby związane z pracą kosztują UE co najmniej 476 mld euro rocznie. Koszty samych tylko chorób nowotworowych związanych z pracą oszacowano na 119,5 mld euro.

Wyniki projektu badawczego przedstawiono we wrześniu podczas XXI Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Singapurze, a także opublikowano na stronie internetowej EU-OSHA w formie interaktywnej wizualizacji danych.

W tym artykule podsumowano najważniejsze ustalenia wynikające z projektu.

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV