You are here

Publikacje
22/02/2018

Biuletyn: Ramy legislacyjne na temat substancji niebezpiecznych w miejscach pracy

Biuletyn: Ramy legislacyjne na temat substancji niebezpiecznych w miejscach pracy

W tym biuletynie znajduje się przegląd ram legislacyjnych na temat substancji niebezpiecznych w miejscach pracy w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem trzech europejskich dyrektyw: dyrektywy ramowej w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, dyrektywy w sprawie środków chemicznych i dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów.

Opisano siedem etapów na drodze do zapobiegania ryzyku oraz zamieszczono szereg bezpłatnych interaktywnych e-narzędzi służących łatwiejszej ocenie ryzyka, takich jak OiRA.

Przedstawiono również zasadę STOP, hierarchię środków zapobiegawczych oraz środki, jakie należy podjąć po identyfikacji zagrożenia.

Downloadin:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV